Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis

Kurset gir deltakarane grunnleggande forståing for kva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og kva det vil sei å vere tillitsvalt i eit idrettslag.

Du blir kjent med dei viktigaste lovene og reglane som idrettslaget må forhalde seg til, og du får tips om gode verkty for styrearbeidet. Uansett om du er ny eller har mange år bak deg kan eit styrekurs vere med å gjere kvardagen enklare i idrettslaget.

Kurset er delt inn i tre hovudtema:

Ansvarsoppgåver:
Kva formelt ansvar har styret og kva kan gjerast for å ivareta ansvaret? Idretten sine lover og reglar, styret sitt ansvar og økonomistyring.

Strategioppgåver:
Korleis sikre at idrettslaget står sterke til å møte framtidige utfordringar?

Ressursoppgåver:
Kva ressursbehov har idrettslaget og korleis ivareta dei? Organisering og samspel med dei ressursane som finst i idrettslaget.

Målgruppe: Hovudstyret, gruppestyra, administrasjon (dagleg leiar), sportslege leiarar/sportsleg utval, valkomitéen, andre tillitsvalte

Kurset blir sett opp som ope kurs (følg med i kalender), eller vi kan kome ut til idrettslaget og gjennomføre internt hos dykk. Kurset er gratis. Varigheit: inntil 4 timar. 

E-læring: Du finn e-læringskurset "Innføring i styrearbeid for idrettslag" på ekurs.nif.no på denne lenken (under fane ledelse). Kurset krev innlogging med idrettens ID (Min Idrett). E-læring er ikkje obligatorisk forkunnskap til kurset, men gir ein svært nyttig gjennomgang.  

Kalendar: Følg med i vår kalendar for når vi arrangerer kurs. 

Kontaktpersonar:

Martin Uthaug. Utdanningskonsulent, kontorstad Idrettens Hus Bergen. 
Tlf. 975 38 679. E-post: martin.uthaug@idrettsforbundet.no

Bodil Ryste. Idrettsfagleg konsulent, kontorstad Idrettens Hus Førde. 
Tlf. 975 18 349. E-post: bodil.ryste@idrettsforbundet.no

Samling 1:
22. - 24. oktober 2021, Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster (Sunnfjord kommune). Oppmøte fredag kl. 18.00 og avslutning søndag seinast kl. 16.00. 
           
Samling 2:
2. april 2022 (kan bli digital)

Detaljert rammeplan og innhald vil bli oppdatert når det nærmar seg.