Idrettsskadekurs

Idrettsskadekurs

Røde kors førstehjelp tilbyr gratis digitalt kurs i akutt idrettsskade.

Røde kors med støtte fra SparebankStiftelsen SR-Bank tilbyr idrettslag i Vestland gratis digitale kurs i akutt idrettsskade.

Dette vil du lære på kurset:

  • Gjenkjenne tegn og symptomer på akutte idrettsskader
  • Utføre rask og effektiv førstehjelp ved idrettsskader
  • Bidra til redusert skadeavbrekket

Se brosjyren for mer informasjon om innhold.

Det åpnes for individuell påmelding på datoene under. Klubben kan også bestille kurs kun for klubbens medlemmer. Minimum 15 påmeldte.

Følgende datoer er åpne for individuell påmelding.

25. mai fra kl. 17.00
25. mai fra kl. 19.00
26. mai fra kl. 15.00
31. mai fra kl. 15.00
01. juni fra kl. 15.00
01. juni fra kl. 17.00
01. juni fra kl. 19.00
07. juni fra kl. 15.00
07. juni fra kl. 17.00
07. juni fra kl. 19.00

Har du spørsmål eller vil melde deg på (oppgi fullt navn, klubb og hvilken dato og tidspunkt du vil delta på), ta direkte kontakt med Rune Byre på rune.byre@rodekorsforstehjelp.no