Idrettens Møteplass

Idrettens Møteplass samlar idrettskrets, særkretsar/regionar, idrettsråd og idrettslag på tvers. Det vert arrangert felles foredrag og lunsj, samt lagt til rette for eigne møte. Idrettskretsen arrangerer kurs/fagmøte for idrettsråd og idrettslag. I tillegg er det treningssamling for ungdom i alderen 12-19 år på tvers av idrettar.

Head_Idrettens møteplass Sogndal 2021_WEB.png

Tid:    Laurdag 30. oktober 2021
Stad:  Sogndal vgs/Sogndal idrettshall 

Rammeprogram/innhald: 

Kl. 10.00 Felles foredrag
Kl. 12.00 Felles lunsj

Parallelle sekvensar: 
Kl. 13.00 Fagmøte for idrettsråd
Kl. 13.00 Kurs for idrettslag
Kl. 13.00 Møte i særkrinsar 

Treningssamling for ungdom: 
Kl. 10.00 Treningssamling for ungdom 12-19 år

Kl. 16.00 Avslutning av dagen

Program og informasjon vert oppdatert i august 2021. 

Idrettens Møteplass vart i 2020 gjennomført i tråd med covid-19-restriksjonar i Førdehuset og på Førde Ungdomsskule i Sunnfjord kommune. 

Her kan du lese idrettskretsen sin omtale av arrangementet. 

Fredag 25. oktober 2019: 
Idrettens Møteplass 2019 "tjuvstarta" med kurset "Klubbens styrearbeid i praksis". 10 deltakarar frå ulike idrettslag i Nordfjord fekk med seg nyttig kunnskap og delte erfaringar kring idretten sitt regelverk, ansvar og verkty for arbeidet.
Laurdag 26. oktober 2019: 
Laurdagen starta med foredrag ved psykolog Ingvild Pettersen frå Sunn Idrett. Ingvild engasjerte dei kring 50 deltakarane med viktige tema som motivasjon, balanse i kvardagen og betydninga av fellesskapet. Ingvild delte  også mykje av si og broren Øystein Pettersen si erfaring som aktive utøvarar i langrenn.
Ingvild Pettersen frå Sunn Idrett. Foto: Sogn og Fjordane idrettskrins. 
 
I lunsjen er det god tid til å møtast og utveksle erfaringar på tvers av idrettar. Nettopp ei av målsetjingane med Idrettens Møteplass. Med både aktiv idrettsungdom som deltok på treningssamlinga, foreldre, trenarar og andre tillitsvalde, yra det av liv i kantina i Trivselshagen denne føremiddagen.
 
Fin møteplass i kantina i Trivselshagen. 60 ungdommar på treningssamling. Foto: Sogn og Fjordane idrettskrins. 
 
Til treningssamlinga kom nær 60 ungdomar i alderen 12-19 for å få med seg ein dag med to basisøkter, foredrag og ikkje minst det sosiale på tvers av idrettar. "Dette var ein veldig bra dag", uttalte ein av deltakarane over ein smoothie ved endt dag. Ole Morten Mardal frå Gloppen friidrettslag/Firda vgs og Marcus Småvik Dasa frå Olympiatoppen Vest gjennomførte øktene på utmerka vis. Nokre trenarar fulgte også med for å få inspirasjon til øvingar og treningsmetodar.
 
Andre kurs/møte:
Kurs KlubbAdmin (Idrettskrinsen)
Haustmøte Skikrinsen
Haustmøte Friidrettskrinsen
Ope lagleiarmøte Orienteringskrinsen
 

Idrettens Møteplass vart arrangert laurdag 27. oktober 2018 i Sogndal, med ca 120 engasjerte deltakarar totalt.
 
Foredrag med Olympiatoppen Vest: 
Dagen starta med ei kort innleiing frå styreleiar i Sogn og Fjordane Idrettskrins, Nils R. Sandal og intro frå Olympiatoppen Vest ved Pia Mørk Andreassen. Foredraget "Foreldre som ressurs" ved Michael Jørgensen vekte engasjement blant dei nær 70 deltakarane. Inspirasjon og motivasjon var dei mest delte tilbakemeldingane på kva ein tok med seg frå foredraget.
 
Treningssamling:
35 ungdomar deltok på treningssamling på tvers, under kyndig leiing av Atle Hole Sæterbakken frå Høgskulen på Vestlandet og basistrenar Cecilie Eriksen frå Olympiatoppen Vest. Ungdomane fekk grundig rettleiing og øving på grunnleggjande ferdigheiter - smilet kom fram og sveitten blei løyst! Kommentarar frå tilhøyrarar var at dette burde alle idrettar og lærarar i skulen få med seg. Det var lagt vekt på bruk av enkle hjelpemidlar/utstyr, slik at alt skulle vere overførbart til eigen treningskvardag.
 
Nytt på treningssamlinga var foredrag om ernæring for aktiv idrettsungdom ved Pia Mørk Andreassen frå Olympiatoppen Vest. Salen var fullsett, og fleire foreldre og trenarar/leiarar ynskte å få med seg foredraget. Fokus på ein kropp som skal prestere, framfor "presentere" var noko av essensen frå Olympiatoppen. Her kan du sjå presentasjonen. 
 
Kurs paraidrett
Kurs tilrettelegging paraidrett hadde 8 deltakarar, med kurslærar Christian Jensen. Kurset fekk toppkarakterar frå deltakarane i høve fagleg tilnærming og praktisk utbyte.
 
 

Andre forum/kurs denne dagen:
Haustmøte Sogn og Fjordane Skikrins
Ope lagleiarmøte Sogn og Fjordane Orienteringskrins
Møte Sogn og Fjordane Friidrettskrins

Vi takkar for oppmøtet!

Alle foto: Sogn og Fjordane idrettskrins

Over 180 var innom den første utgåva av Idrettens Møteplass, der Johan Kaggestad innleia med foredraget "Allsidig grunnlag for å nå toppen". 

 
Johan Kaggestad. Foto: Idrettskrinsen.

Johan Kaggestad innleia med foredraget «Allsidig grunnlag for å nå toppen». Med fagleg tyngde kombinert med humoristiske vinklingar fenga og traff det godt blant dei over 100 frammøtte.

 

På boksleppet «50 idrettsheltar frå Sogn og Fjordane» fortalte forfattar Rune Fossum Lillesvangstu om møta med dei ulike idrettsheltane og både dei kjende og ukjende historiene.

Etter lunsj var det ulike møter og kurs. Årets idrettsrådsamling med fokus på kommunesamanslåing, kurs i økonomistyring for idrettslag, haustmøtet til Sogn og Fjordane Skikrins og ope lagleiarmøte til Sogn og Fjordane Orienteringskrins.

 
Idrettsglede på treningssamling. Foto: Sogn og Fjordane idrettskrins.

Parallelt gjekk «Treningssamling på tvers» føre seg i Sogndal idrettshall. Over 50 unge utøvarar mellom 12 og 16 år gjennomførte 2 basisøkter saman med Mathias Lilleheim, Even Hole og Reidunn Bergheim. Her fekk ungdomane trene og bli kjent med kvarandre på tvers av idrettane.

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Idrettsfagleg konsulent Vestland idrettskrets