Klubbe_web.jpg
16
mar
2023

Styremøte 03/23

Sted: Teams
Start: 16.03.2023 18:00
Slutt: 16.03.2023 20:00

Sakliste:

Sak 14/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Sak 15/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/23

Sak 16/23: Nye Idrettens Hus i Bergen

Sak 17/23: Idrettstinget 2.-4. juni i Bergen
- Representanter
- Innkomne forslag
- Valgkomite
- Idretten Vil

Sak 18/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger