Klubbe_web.jpg
30
jan
2023

Styremøte 02/23

Sted: Teams
Start: 30.01.2023 18:00
Slutt: 30.01.2023 20:00

Sakliste:
Sak 06/23: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Sak 07/23: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/23
Sak 08/23: Foreløpig regnskap Vestland idrettskrets 2022
Sak 09/23: Budsjett Vestland idrettskrets 2023
Sak 10/23: Nye Idrettens Hus i Bergen
Sak 11/23: Idrettstingets sammensetning og representantfordeling
Sak 12/23: Oppnevning av anleggsutvalg
Sak 13/23: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger