23
okt
2024

Styrekurs for idrettslag

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Digitalt, Microsoft Teams
Start: 23.10.2024 19:00
Slutt: 23.10.2024 21:00
Påmeldingsfrist: 23.10.2024 12:00    Meld deg på

Kurset gir deltakarane grunnleggande forståing for kva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og kva det vil sei å vere tillitsvalt i eit idrettslag.

Du blir kjent med dei viktigaste lovene og reglane som idrettslaget må forhalde seg til, du får tips om gode verkty for drift av idrettslaget og eit overordna blikk på økonomi. Uansett om du er ny eller har mange år bak deg kan eit styrekurs vere med å gjere kvardagen enklare i idrettslaget.

Målgruppe: Styret i klubben og gruppestyra i fleiridrettslag.
Dagleg leia og tilsette dersom klubben har ein administrasjon. Andre tillitsvalte som styret har delegert fullmakter og myndigheit til.

Tentativ tidsbruk:
1900-2000 - Lover og reglar
2000-2030 - Økonomi
2030-2100 - Drift
(t.d. fordele roller/oppgåver, gjennomføring av styremøte, tilgjengelege verktøy)

Kurset vil foregå digitalt på Microsoft Teams. Alle påmeldte vil få lenke til det digitale kurset på e-post samme dag som kurset vert halde. 

Kurshaldar: Alexander Gaare Jansen, klubbveiledar, Vestland idrettskrets
Pris: Gratis

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling