24
apr
2024

Styrekurs Voss

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Voss
Start: 24.04.2024 17:00
Slutt: 24.04.2024 19:00

Kurset gir deltakarane grunnleggande forståing for kva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og kva det vil sei å vere tillitsvalt i eit idrettslag.

Du blir kjent med dei viktigaste lovene og reglane som idrettslaget må forhalde seg til, du får tips om gode verkty for drift av idrettslaget og eit overordna blikk på økonomi. Uansett om du er ny eller har mange år bak deg kan eit styrekurs vere med å gjere kvardagen enklare i idrettslaget.

Målgruppe:Hovudstyret, gruppestyra, administrasjon (dagleg leiar), sportslege leiarar/sportsleg utval, valkomitéen, andre tillitsvalte

Tentativ tidsbruk:
1700-1800 - Lover og regler
1800-1830 - Økonomi
1830-1900 - Drift

Pauser og involvering av deltakarar undervegs i kurset. Deltakarane får og ein sjekkliste de kan jobbe med etter kurset.

Kurset vil foregå på Microsoft Teams. Du vil få lenke til det digitale kurset på e-post samme dag som kurset avholdes.

Kurslærer: Kari Amble eller Martin Uthaug, kursholder i Vestland idrettskrets
Pris: Gratis