18
jan
2023

Kontrollutvalgkurs digitalt

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Microsoft Teams
Start: 18.01.2023 18:00
Slutt: 18.01.2023 20:00

Alle idrettslag skal velge kontrollutvalg på årsmøtet. Lær mer på vårt kurs.

Målgruppe: Kontrollutvalget

Deltakerne vil 

  • få en grunnleggende organisasjonsforståelse med vekt på kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
  • gjøres kjent med hvordan ansvaret er koblet til NIF sine fellesbestemmelser og aktuelle områder i lovnorm for idrettslag.
  • vite hvordan kan kontrollutvalget best legge opp sitt arbeid slik at det er mest mulig effektivt
  • få en gjennomgang av maler som er utarbeidet og kan benyttes i kontrollutvalgets arbeid.

Organisering:

Kurset holdes digitalt på Microsoft Teams. Lenke sendes ut til påmeldte en dag i forveien.