07
nov
2023

Kontrollutvalgkurs hybrid

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Bergen og Microsoft Teams
Start: 07.11.2023 18:00
Slutt: 07.11.2023 20:00

Kontrollutvalget har en viktig funksjon i idrettslaget. Lær mer på kurset vårt.

Målgruppe: Kontrollutvalget

Deltakerne vil 

  • få en grunnleggende organisasjonsforståelse med vekt på kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
  • gjøres kjent med hvordan ansvaret er koblet til NIF sine fellesbestemmelser og aktuelle områder i lovnorm for idrettslag.
  • vite hvordan kan kontrollutvalget best legge opp sitt arbeid slik at det er mest mulig effektivt
  • få en gjennomgang av maler som er utarbeidet og kan benyttes i kontrollutvalgets arbeid.

Organisering:

Kurset holdes som hybrid kurs. Det vil si at du kan delta fysisk i Bergen, idrettens hus, eller digitalt på Microsoft Teams. Lenke sendes ut til påmeldte en dag i forveien.