styrearbeid.png
15
jun
2022

Klubbens styrearbeid i praksis Bergen

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Idrettens hus, Bergen
Start: 15.06.2022 18:00
Slutt: 15.06.2022 22:00
Påmeldingsfrist: 15.06.2022 18:00    Meld deg på

Kurset gir deltakarane grunnleggande forståing for kva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og kva det vil sei å vere tillitsvalt i eit idrettslag.

Du blir kjent med dei viktigaste lovene og reglane som idrettslaget må forhalde seg til, og du får tips om gode verkty for styrearbeidet. Uansett om du er ny eller har mange år bak deg kan eit styrekurs vere med å gjere kvardagen enklare i idrettslaget.

Målgruppe:Hovudstyret, gruppestyra, administrasjon (dagleg leiar), sportslege leiarar/sportsleg utval, valkomitéen, andre tillitsvalte

Tentativ tidsbruk:
1800-2000 - Ansvarsoppgåver
2000-2100 - Strategioppgåver
2100-2200 - Ressursoppgåver

Pauser og involvering av deltakarar undervegs i kurset. Deltakarane får og ein sjekkliste de kan jobbe med etter kurset.

Kurset skal føregå fysisk i Bergen. Dersom restriksjoner i høve Covid19 vil kurset holdes digitalt. 

Kurslærer: Eli Orre, kursholder i Vestland idrettskrets
Pris: Gratis