Foto: Hild Aase
Foto: Hild Aase
23
mai
2022

Webinar: Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv - FERIEAKTIVIITETAR

Arrangør: Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets, Bergen og Hordaland Turlag og Sogn og Fjordane Turlag
Sted: Teams
Start: 23.05.2022 14:00
Slutt: 23.05.2022 15:45

Velkomen til webinar med Aktiv saman. Vi ønsker deg velkomen til webinar som set fokus på ferieaktivitetar. Korleis kan vi saman skape spennande, gode, minnerike og populære ferieaktivitetar for born og unge denne sommaren?

Kven kan man samarbeide med, korleis kan gjennomføringa vere, kvifor er det viktig å involvere ungdommen og skal deltakinga koste noko? Vi skal dele våre erfaringar frå ulike kommunar og frivilligheita.

Samlinga er på Teams og er open for alle, særleg for deg som arbeider med folkehelse, idrett, friluftsliv, frivilligheit og mangfald.

INVITASJON