Prosjekter med Vestland IK

Prosjekter med Vestland IK

Vestland idrettskrets sammen med Norges Fotballforbund Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest arrangerer ulike aktivitetstiltak alene eller sammen med idrettslagene i fylket vårt. Noen aktiviteter er kun enkelthendinger, andre aktiviteter er mer faste. Under presenterer vi noen av de mer faste aktivitetene vi gjennomfører.

I korte trekk handler feltarbeidet om at innføringsklasser får en feltarbeider, kvalifisert person med idrettsbakgrunn, i kroppsøvingstimene som hjelper til i timene og som kartlegger idrettsønsker til elevene. Videre hjelper feltarbeideren elevene med kontakten til aktuelle idrettslag, og feltarbeideren kan også følge til første trening. Feltarbeiderne motiverer deltakerne, bygger broer mellom idretten og familiene og hjelper deltakerne inn i varig aktivitet.  

Les mer her 

Vi ønsker at alle barn og ungdommer skal få mulighet til å oppleve gode, spennende og meningsfylte ferieaktiviteter og ferieminner. Det er ikke alle som har anledning til å reise ut av landet eller på andre ferieopplevelser med sin familie, derfor vil vi bidra til å skape positive minner for de som trenger det mest. 

Vestland idrettskrets, i samarbeid med NFF Hordaland og NHF Region Vest skal i sommer arrangere ferieaktiviteter i Bergen og på Stord, vi vil også være med og støtte en rekke andre ferieaktiviteter i regi av idrettslag her i Vestland. Mange av ferieaktivitetene vi gjennomfører er åpne for alle, og noe få er kun for utvalgte målgrupper. Primærmålgruppen for ferieaktivitetene er barn og ungdommer i alderen 8-14 år. Vi vil i noen tilfeller åpne opp for barn i alderen 6-8 år, hvor det er følge av eldre søsken. Aktiviteter for ungdommer (15-19 år) vil kun være utvalgte steder og for mindre grupper.

Ferieaktiviteter består av idrett, friluftsliv og sommer leker. Vi serverer måltid med lunsj, frukt og drikke og det vil være en miks av aktiviteter inne og ute. I forhold til antall deltakere deler vi inn gruppene basert på alder. I henhold til situasjonen vi er i vil vi følge alle gjeldene retningslinjer for gjennomføringen, dette vil også bli opplyst om til alle deltagerne.

Invitasjon Bergen på norsk og engelsk / English invitation
Invitasjon Stord på norsk og engelsk / English invitation
Invitasjon Stord på arabisk / عربى

Sommerferieaktiviteter 
 
Er det øvrige spørsmål kontakt; elise.barsnes@fotball.no

Ønsker ditt idrettslag å arrangere ferieaktiviteter eller lignende aktiviteter denne sommeren så ta gjerne kontakt med Elise

 

En aktivitetstime for barn, unge eller voksne er et lavterskel idrettsaktivitets tilbud. 

Gjennom vårt arbeid med inkludering i idretten har vi flere ganger fått spørsmål om å hjelpe ulike grupper og innføringsklasser med tilrettelegging av en ny idrettsaktivitet, spesielt for jenter. Vi startet derfor med begrepet aktivitetstimer, hvor vi stiller med instruktører til den ønskede idrettsaktiviteten og hjelper med organisering, planlegging og gjennomføring. Dette er et gratis tilbud til alle våre samarbeidspartnere i både idretten, skolen, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Alle aktivitetstimer bestilles hos Klubbutvikler inkludering. Bestillingen av aktivitetstimene er til både barn, unge og/eller voksne. Det kan være spesifikke jentegrupper, guttegrupper, kvinnegrupper, ungdomsgrupper fra mottak, enslige mindreårige, osv. eller det kan være i samarbeid med et idrettslag som ønsker å starte opp med lavterskeltiltak og nye idretter i sitt idrettslag og trenger hjelp i oppstarten av denne idrettsaktiviteten. 

Dette stiller vi med: 

 • Instruktører fra idrettslagene i nærheten og/eller feltarbeidere. Vi stiller med kvinnelige instruktører hvis gruppen ønsker det. 
 • Hjelper med tilgang til hall eller idrettsfasiliteter ute, er vi med å booke/leie det nærmeste alternativet. 
 • Vi står for selve organiseringen og tilrettelegger for gjennomføringen. 
 • Vi stiller med mat i ulike former etter lengden på aktivitetene. 

Mange er utenfor eller finner seg ikke til rette i dagens idrettstilbud. Vi ønsker å gi et godt og variert idrettstilbud til alle, men konkurransebasert idrett er ikke for alleLavterskelaktiviteter setter allsidighet, basisferdigheter og lek i fokus. Lavterskel betyr at ingen forkunnskaper kreves og det er ikke konkurransebasert. Det er dermed større mulighet for at flere deltar og blir med i idrettsaktiviteter regelmessig.  

 • Å ha aktivitet i nærheten av målgruppens bosted. 
 • Å la deltakerne prøve aktiviteten uten å måtte melde seg inn. 
 • Å ha engasjerte og dyktige trenere/instruktører som har lyst til å gjøre en innsats for lokalmiljøet og som skaper tillit til deltakerne og familiene. 
 • Å ha aktiviteter som er åpne for alle. 
 • Å ha lav terskel på aktivitetene. 
 • Å tilby ukentlig aktivitet i en miks av forskjellige idretter. 
 • Å tilby idrettstilbud for alle aldersgrupper. 

Sykkelkurs for jenter og kvinner 

Jenter og kvinner med flerkulturelle bakgrunn trenger sykkel erfaringer. Mange har liten eller ingen erfaring, og når sykkel er et så vanlig og flott fremkomstmiddel bør flere beherske det. Ikke minst ønsker vi å hindre sykkelulykker og andre dårlig sykkelopplevelser for dem. Opplæring er her i betydningen hvordan man sykler og hvordan man behersker sykkelbildet i sitt nærmiljø. Det skal læres gjennom;  

1) Teori, aktivitetsoppgaver og forståelse  

2) Aktiv læring med sykkelen, i sykkelløyper og på lengre sykkelturer 

Vi ønsker selvsagt at jentene skal holde ved sykkelgleden og kanskje til om med noen av dem ønsker å begynne med sykling som mer enn bare fritidsaktiviteter og et fremkomstmiddel.