foto: Elise Barsnes
foto: Elise Barsnes

Tilskuddsordninger for idrett og inkludering i 2021

Det er mange tilskuddsordninger som dere i idretten kan søke på. Det gjelder å ta seg tid til å sjekke ut både i eget område, regionalt og nasjonalt, og ikke minst alle private tilskuddsordninger.

Her er en oversikt over mulige tilskuddsordninger for spesielt idrett og inkluderingsarbeid for 2021.

Har du spørsmål som gjelder tilskuddsordninger så ta kontakt med Vestland idrettskrets med Bodil Ryste eller Elise Barsnes.

Vestland fylkeskommune

Først og fremst er det tilskuddsordningen fra Vestland fylkeskommunen som bør sjekkes ut. Denne har frist alt 15. februar til fylkeskommunen, hvor du som idrettslag eller klubb må søke via ditt regionale ledd. Ergo din særkrets eller idrettskrets. MERK: Inneholder søknaden mer enn en idrett så skal søknaden via Vestland idrettskrets, hvor fristen er 8. februar. Mer informasjon finner du på denne siden!

UDI

Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak gjennom UDI. Her er det særskilt aktiviteter for barn og unge som bor i mottak som er i fokus. Det vil da spesielt gjelde mottaket på Stord og i Florø. Les mer om tilskuddsordningen her.

Søknadsfristen for årets tilskudd er den 22. februar.

IMDI

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter og 20 utvalgte kommuner gir tilskudd til lokale aktiviteter. Av kommuner i Vestland fylke gjelder dette Bergen, da søker du via Bergen kommune og deres tilskudds portal. Les mer om tilskuddsordningen her.

Kommuner

Mange kommuner har ulike tilskuddordninger for idrettslag og klubber. Her gjelder det å følge med på nettsider og ev. kontakte kommunen for å finne ut hva dere kan søke om.  

Bergen kommune

Det er nå mulig å søke om tilskudd til inkluderingsarbeid i regi av frivillige organisasjoner for 2021. Det er i alt fire ulike tilskuddsordninger. Disse har som ved tidligere år mål om å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Nytt av i år er at kommunen særlig vil prioritere tiltak som motvirker utenforskap og bekjemper rasisme og diskriminering.

Tilskudds portalen til Bergen kommune. Fristen er 7. mars

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos Dam, som er tidligere Ekstra stiftelsen. NIF er søkerorganisasjon overfor Stiftelsen Dam og har en kontaktperson med koordinatoransvar. Koordinatoren er bindeledd mellom prosjektene og stiftelsen, og all kommunikasjon skal gå vi NIFs koordinator. Les mer her!

Slik søker du hos Stiftelsen Dam!

Fristen er 15. august og 15. februar

Idrettskretser, særkretser og idrettsråd: 

Enkelte idrettskretser, særkretser og idrettsråd har egne midler som idrettslag kan søke på. Vestland idrettskrets har pr dags dato ikke en egen tilskuddsordning innenfor inkluderingsarbeidet. 

Norges Håndballforbund Region Vest ønsker at alle barn og unge skal få oppleve håndballglede, og at alle skal ha samme mulighet for å delta i håndballaktiviteter uavhengig av økonomi. NHF RV har ulike støtter til håndballprosjekter som setter lavterskelaktiviteter og inkludering i fokus. Les mer om Medspillerfondet her og Fargerik Håndball prosjekter på NHF RV sine nettsider

Idrettsrådet i Bergen har til dømes en tilskuddordning for klubber/idrettslag i Bergen kommune. Midlene er ment å benyttes til å gjennomføre tiltak i klubb for å øke deltakelse fra barn og unge med flerkulturell bakgrunn i idrettsaktivitet. Videre for å fjerne økonomiske barrierer som hindrer deltakelse fra enkeltutøvere i forbindelse med kontingent/treningsavgift, utstyr, deltakelse på turneringer osv. Se nærmere informasjon på Idrettsrådet i Bergen sin nettside. 

BUFDIR 2022

Bufdir står for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gjennom flere ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Det legges til rette for økt deltakelse og bedre levekår ved tilskudd til utsatte barn og ungdom. Bufdir ordninger eksisterer for flere kommuner, kontakt din kommune for å høre om de er godkjent søkerkommune. Les mer her!

Andre tilskuddsordninger: 

  • Støtteordning via NAV, fattigdomsmidler (NB: foreldre må søke på vegne av sine barn) 
  • Gjensidige stiftelsen 
  • Sparebanken Vest (Koronafond og Utviklingsprosjekter)
  • Sparebankstiftelsen SR-Bank (Inkluderingsprosjekter)
  • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 
  • Kavlifondet 
  • LNU: Mangfold og Inkludering + Herreløs Arv 

Les gjerne mer fra NIF sin informasjon om tilskuddsordninger her:  

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/disse-stotteordningene-kan-idrettslagene-soke-pa-na/