foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad

Feltarbeid i idretten

I korte trekk handler feltarbeidet om at innføringsklasser får en feltarbeider, kvalifisert person med idrettsbakgrunn, i kroppsøvingstimene som hjelper til i timene og som kartlegger idrettsønsker til elevene. Videre hjelper feltarbeideren elevene med kontakten til aktuelle idrettslag, og feltarbeideren kan også følge til første trening. Feltarbeiderne motiverer deltakerne, bygger broer mellom idretten og familiene og hjelper deltakerne inn i varig aktivitet.  

Skolen er den arenaen hvor vi når alle, både elevene og foreldrene. Fysisk aktivitet gir alle elever bedre motorikk, konsentrasjon, læring og et sosialt fellesskap. Vi har sett at vårt samarbeid med innføringsklasser er nødvendig for å møte barn og ungdommer med innvandrer bakgrunn i trygge og kjente omgivelser. Her sikrer vi god kontakt med elevene og ikke minst får foreldrene informasjon om hvem vi er og hva vi kan hjelpe deres barn og dem selv med. Får vi ikke dannet gode relasjoner gjennom møte i kroppsøvingstimen, blir heller ikke oppfølgningen på ettermiddagen og fritiden like lett. Så skolearenaen er særs viktig i vårt feltarbeid.  

Om du driver med volleyball i Norge, USA, Romania, Tanzania eller Tyrkia er reglene de samme. Da er det alt starten på et felleskap, selv om de ikke snakker samme språk. I idretten vil du møte et miljø som er mye likt uavhengig av språk, økonomi, treningsforhold og sosial rang, nettopp fordi reglene i idretten er internasjonale. 

Vi skal arbeide for å få minimum 50% og helst over 75% av elevene per innføringsklasse vi er representert i, ut i ordinær idrettsaktivitet. (Gjelder innføringsklasser for barn og ungdommer). 

Gjennomføre minimum en aktivitetsdag årlig for innføringsklassene i Bergen og gjerne en aktivitetsdag i en annen kommune. En aktivitetsdag er primært for barn og ungdommer fra innføringsklasser hvor de blir introdusert for mange ulike idretter som de kan finne i sitt nærmiljø. 

Informere og lære barn, ungdommer og foreldre om idrett i Norge. Vi skal være representert på foreldremøter i de innføringsklassene vi samarbeider med. Ha idrettsinformasjonssamlinger i åpne møteplasser, på mottak og i introduksjonsklasser.  

Alyaa El-Saidi 

Alyaa startet med å være i språkpraksis hos NFF Hordaland våren 2018. Hun ble med som feltarbeider høsten 2019. Hun har variert idrettsbakgrunn, hvor volleyball har vært hennes primære idrett, både som spiller og trener. Hun sier: Jeg trives godt med å jobbe med idrett og særlig med barn og unge. Jeg brenner for å lære de ulike idrettene og at de skal oppleve mestringsfølelse." 

Alyaa har studert idrett i Irak. Hun snakker norsk, kurdisk og arabisk. 

Alyaa er på Slettebakken skole og er med som instruktør på aktivitetsdager og ferieaktivitetene. 

 

Anine Leonora Fraas 

Anine kom med som feltarbeider våren 2017. Tross ung alder har hun mye erfaring. Hun har sin erfaring i hovedsak fra fotball, men nyter også å padle og gå turer på ski. Hun er leder for ungdomsutvalget i Askøy fotballklubb. 

Anine studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI og har fullført en rekke kurs i regi av NFF Hordaland og Vestland idrettskrets. Hun ønsker å bidra fordi hun tror på tanken om å inkludere gjennom idretten og skape idrettsglede for alle. 

Hun jobber som instruktør på aktivitetsdager, ferieaktiviteter og sykkelprosjektet for jenter, samt oppfølging av enkeltpersoner. 

 

Åsne Henden 

Åsne kom med som feltarbeider høsten 2018. Hun har allsidig idrettsbakgrunn, med hovedvekt på fotball som hun har spilt i mange år og var også med noen år på langrenn. Hun studerer Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet på Høgskulen på Vestlandet og holder på med siste året i bachelor. 

Åsne sier: Eg ynskjer å bidra til at alle skal få muligheten til gode idrettsopplevingar og vera ein del av det felleskapet idretten kan tilby." 

Åsne er feltarbeider på Møhlenpris og Ny-Krohnborg skolerog med på sykkelprosjekt for jenter. 

 

Sindre Santi 

Studerer du idrett, folkehelse, idrettsvitenskap, sport management, interkulturelle studier eller andre aktuelle studier så ta kontakt, eller du er jobbsøker generelt. Vi søker studenter og andre som er interessert i å være med som feltarbeidere. Er du interessert i idrett, driver med idrett eller har idrettsbakgrunn kan feltarbeidet være noe for deg.  

Dette er deler av feltarbeiderens arbeidsoppgaver: 

  • Du skal både holde kroppsøvingstimer og andre aktivitetstimer alene eller sammen med andre. 
  • Du skal støtte lærere i kroppsøvingstimene med å følge med på og hjelpe elevene under aktivitetene. 
  • Du skal videreformidle og lære hva idrett er og hva det gir dem som deltar. 
  • Du skal følge opp elevene og hjelpe dem ut i idrettsaktiviteter, spesielt på ettermiddagen når idretten er aktiv. Dette er hovedarbeidet. 
  • Du skal samarbeide med skole, idrettslag, idrettskrets/særkrets for å hjelpe enkeltpersonene og deres familie med idrettsdeltagelsen. 

Vi søker personer som er/har: 

  • Interessert i idrett og har kjennskap til idrettslag/klubber 
  • Positive og imøtekommende 
  • Klare og tydelige formidlingsevner  
  • Er fleksible og kan følge opp personer på ettermiddagstid 

Alle må levere politiattest, som alle andre som arbeider med barn og idrett. 

 

Søknad sendes til: 

elise.barsnes@fotball.no og grethe.hillestad@idrettsforbundet.no