Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett. 

Ferieaktiviteter

I sommer arrangerer vi ferieaktiviteter med mange ulike aktiviteter inne og ute for barn og unge. Mer informasjon og påmelding finner du her.

Har du spørsmål om inkludering?

Elise Barsnes
Elise Barsnes
Klubbutvikler inkludering

Grethe Hillestad
Grethe Hillestad
Rådgiver