Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trygg på trening

Illustrasjon_Trygge voksne_trygge barn.jpg
 

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Vi må erkjenne at idretten er et speilbilde av samfunnet forøvrig, og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Derfor startet Hordaland idrettskrets, Redd Barna Hordaland og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) Hordaland dette samarbeidet i 2017 der 10 idrettslag (som fikk basistilskudd gjennom Bergen kommune) ble valgt ut til å bli de første i Hordaland som fikk kurset «Trygg på Trening». Siden har flere idrettslag blitt sertifisert.

Prosessen med Trygg på trening skal sikre at ledere i klubber og lag har kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i et idrettslag, og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner blir utviklet. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

  Trygg på trening-prosessen:

  • Trygg på trening-foredrag
   • Åpne for alle medlemmer i norsk idrett - for å motivere, vekke, skape engasjement
  • Startmøte hovedstyret i idrettslag
   • Innføring i omfang, identifisering og handlingskompetanse - beredskapsplan og etiske retningslinjer; gode eksempler, veiledning for å lage sin egen plan
  • Beredskapsplaner og etiske retningslinjer
   • Styret presenterer idrettslagets egne etiske retningslinjer og beredskapsplan - legge en plan for kurs internt i idrettslaget
  • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
   • Trenerforum/foreldre/gruppeledere osv.
   • Presentasjon av beredskapsplan og retningslinjer
  • Sertifisert Trygg på trening-klubb

  For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget beredskapsplan og etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene vil bli underskrevet av alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil legge til rette for handling. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

  TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

  1. Trygge voksne gir trygge barn v/Trond Berge Høvik - SMISO Hordaland

  2. Harde fakta v/Trond Berge Høvik - SMISO Hordaland

  3. Hva skal vi si - hva skal vi gjøre? v/Trond Berge Høvik - SMISO Hordaland

  4. Ha beredskapsplan i idrettslaget v/Trond Berge Høvik - SMISO Hordaland

   

  Hør Maria Dalsbø i tidligere Hordaland idrettskrets medvirke i BAs podcast

  "- Det skumleste er det som skjer når barna kommer hjem fra trening".

   

  Følgende klubber har gjennomført kurs internt, samt laget etiske retningslinjer og beredskapsplan og er dermed sertifisert som Trygg på trening-klubb:

  • Tertnes idrettslag allianse
  • Kalandseidet idrettslag
  • Loddefjord Idrettslag
  • Idrettslaget Gneist
  • Nore Neset idrettslag
  • Austevoll idrettsklubb
  • Selbjørn idrettslag
  • Hundvåkøy idrettslag
  • Idrettslaget Bjarg
  • Olsvik idrettslag
  • Bønes idrettslag
  • Sportsklubben Trane
  • Stord idrettslag
  • Florø sportsklubb

  Ønsker din klubb foredrag og veiledning, ta kontakt med

  Martin Uthaug

  martin.uthaug@idrettsforbundet.no

  Mobil 975 38 679