Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Toppidrett og vidaregåande skule

På denne sida finn du informasjon om tilbod for potensielle toppidrettsutøvarar ved vidaregåande skular i Vestland fylke.

 

Link til søkarhandboka for skuleåret 2020 - 2021 Vestland fylke

Kontaktinformasjon: 
Olympiatoppen Vest v/ dagleg leiar Pia Mørk Andreassen
Epost: piamork.andreassen@olympiatoppen.no
Tlf: 98459200

  I område tidlegare Sogn og Fjordane gjeld følgande ordningar for potensielle toppidrettsutøvarar: 

  1. Spissa ordning. Alle tre årssteg i desse idrettane:

  •  Fotball ved Sogndal VGS
  •  Volleyball ved Hafstad VGS
  Det er inntil fem plassar pr. idrett pr. trinn. Det er ein føresetnad for full deltaking i det spissa idrettstilbodet at du søkjer utdanningsprogramma Idrettsfag eller Studiespesialisering.
   
  Nytt frå 2020 er at det er Olympiatoppen Vest som basert på vurdering frå særkrets/region vurderer og gjer formelt vedtak om kven som kan definerast som potensielle toppidrettsutøvarar. Ein må leggje ved skriftleg dokumentasjon frå særkrets/klubb som grunnlag for denne vurderinga. Etter at Olympiatoppen Vest har handsama og prioritert søkjarane vil dei få melding om resultatet av handsaminga frå Vestland fylkeskommune. Denne meldinga er ikkje svar på Vigo-søknaden om skuleplass. Dersom du får plass i inntaket, og i tillegg vert definert som potensiell toppidrettsutøvar av Olympiatoppen Vest, vil du få tilbod frå skulen der du har søkt om å delta i ordninga. Inntekne til andre utdanningsprogram kan etter avtale med skulen ta del i tilbodet dersom det ikkje medfører auka kostnader.
   
  Søknad:
  Du må velje «Idrettsordningar for potensielle toppidrettsutøvarar» på sida «Tilleggsopplysningar» på vigo.no. Utskrift av web-søknad, søknadsskjema for potensielle toppidrettsutøvarar og andre vedlegg sender ein i eitt eksemplar til Olympiatoppen Vest, Postboks 6143, 5892 Bergen eller e-post vest-norge@olympiatoppen.no innan søknadsfristen 2. mars. 
   
   

  2. Potensielle toppidrettsutøvarar
  Denne ordninga gjeld idrettar som ikkje er omfatta av «Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring for potensielle toppidrettsutøvarar». Nytt frå 2020 er at det er Olympiatoppen Vest som basert på vurdering frå særkrets/region vurderer og gjer formelt vedtak om kven som kan definerast som potensielle toppidrettsutøvarar. Følgjande skriftleg dokumentasjon er nødvendig:

  • Dokumentasjon frå særkrets/klubb om at du har potensiale og resultat som viser at du kjem inn under definisjonen potensiell toppidrettsutøvar 
  • Stadfesting på at skulen kan leggje til rette på det programområdet du har søkt på
  Etter at Olympiatoppen Vest har handsama og prioritert søkjarane vil du få melding om resultatet. Denne meldinga er ikkje svar på søknad om skuleplass. Dersom du får plass i inntaket, og i tillegg vert definert som potensiell toppidrettsutøvar av Olympiatoppen Vest, vil du få tilbod frå skulen der du har søkt om å delta i ordninga.
   
  Søknad:
  Du må velje «Idrettsordningar for potensielle toppidrettsutøvarar» på sida «Tilleggsopplysningar» på vigo.no. Utskrift av web-søknad, søknadsskjema for potensielle toppidrettsutøvarar og andre vedlegg sender ein i eitt eksemplar til Olympiatoppen Vest, Postboks 6143, 5892 Bergen eller e-post  vest-norge@olympiatoppen.no innan søknadsfristen.
   
   
   
   

   

  Toppidrettslina
  Tilbodet er resultatet av eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Olympiatoppen Vest-Norge, Tertnes vidaregåande skule, Åsane vidaregande skule og Voss gymnas. Sommaridrettane vil ha tilbodet sitt på Tertnes vidaregåande skule og Åsane vidaregåande skule, og vinteridrettane på Voss gymnas. Tilbodet er retta mot elevar som ønskjer å satse for fullt på idretten sin. Olympiatoppen Vest-Norge har det idrettsfaglege ansvaret, og skal kvalitetssikre trenarar og utøvarar i samarbeid med dei einskilde særkretsane.
   
   
   

   

  Her finn ein informasjon om landslinetilbodet for skiskyting ved Stryn VGS

  Link til Vestland fylkeskommune si side med vedleggsskjema til søknad til landsline skiskyting