Frå Treningssamling for ungdom på Idrettens Møteplass på Sandane i 2019.
Frå Treningssamling for ungdom på Idrettens Møteplass på Sandane i 2019.

Treningssamling for ungdom 12-19 år

Er du mellom 12 og 19 år og har lyst til å delta på ein dag med basistrening saman med aktive utøvarar frå andre idrettar? Då må du bli med på treningssamling på Idrettens Møteplass!

Treningssamlinga vert arrangert årleg i samband med Idrettens Møteplass. 

For:
Ungdom 12 - 19 år som er med i ein eller fleire idrettar, som har lyst til å delta på ein dag med trening av basisferdigheiter som til dømes koordinasjon, styrke og spenst. Målet er at ein møter og blir kjent med andre ungdommar som driv med andre idrettar, å prøve ut og lære trening/øvingar som er nyttige uansett kva idrett du driv med og kva nivå du er på, og at du får ein kjekk og inspirerande idrettsdag. 

Det er sjølvsagt høve til å ha med føresette, eller om det er trenarar som ønsker å observere øktene. 

Gruppeinndeling etter alder. 

Trenarar:
I 2021 var trenarane Eivind Øygard, Jorunn Aa Albretsen og Kari Bergheim Hole. 

Rammeprogram 2021: 

Kl. 9.30 - 10.00 Oppmøte/registrering, Sogndal vidaregåande skule
Kl. 10.00 Treningsøkt 1, Sogndal idrettshall 
Kl. 12.00 Varm lunsj 
Kl. 13.00 Foredrag
Kl. 13.45 Treningsøkt 2, Sogndal idrettshall 
Kl. 15.30 Energipåfyll og avslutning (smoothie/banan)

Praktiske opplysningar:

  • Treninga foregår innandørs i hall, så ta med kle og sko som passar til formålet. 
  • Det er to lengre økter med ein pause mellom, så ta med skiftekle/tørre kle etter behov. Det er høve til å bruke dusj og garderober i idrettshallen. 
  • Alle får gratis varm lunsj, samt smoothie/frukt på slutten av dagen. Ta evt med ekstra matpakke og drikke etter behov. Du opplyser i påmeldingsskjemaet om du har allergiar som vi må ta omsyn til. 
  • Det vert ikkje opna for at yngre utøvarar kan delta