Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Virksomhetsplan

Jenter_kule_anlegg.jpg

Hva og hvem er idrettslaget til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Er det vanskelig å svare på overnevnte spørsmål er virksomhetsplan en nyttig prosess som har som mål å svare på spørsmålene.

Målgruppe
Alle ledere i idrettslaget. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede noen andre i idrettslaget, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget.

Se KURSKALENDER under for planlagte kurs.

  Organisering 
  4-15 timer lokalt i klubben.

  Innhold

  • Hvordan legge til rette for en god drift av idrettslaget med basis i et vedtatt planverk?
  • Organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan.
  • De tre V-ene i idrettslaget: Visjon - Verdier – Virksomhetsidé.
  • Hvilke mål skal idrettslaget jobbe mot?
  • Konkrete retningslinjer og leveregler i lys av visjonen, virksomhetsideen og verdiene.
  • Handlingsplaner som hjelp til å realisere målene.

  Gjennom jobbing med en virksomhetsplan vil man rette fokus på overnevnte spørsmål. Målet med prosessen er å lage en felles plattform for idrettslaget, å få alle i idrettslaget til å dra i samme retning.

  Idrettslaget eller ulike grupper i laget vil ha følgende nytte av prosessen:

  • Bevissthet og eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetsidé og visjon.
  • Dere blir enige om hvilke hovedmål idrettslaget skal realisere.
  • Dere får en forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres i klubben.
  • Dere blir enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som brukes for å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen.

  Det som skapes gjennom prosessen kan idrettslaget bruke videre til å bygge et klart og tydelig omdømme både internt og utad.

  Vestland idrettskrets 

  Martin Uthaug
  martin.uthaug@idrettsforbundet.no
  mobil 975 38 679