Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er et idrettsråd

Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom idrettskretsen, og rådet skal være et fellesorgan for idrettslagene i kommunen.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge Idrettsforbundet (NIF) sitt lovverk ha et idrettsråd. I Hordaland har for tiden 25 av fylkets 33 kommuner et idrettsråd.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM). Noen arrangerer også fagsamlinger og de fleste av idrettsrådene fordeler (eller innstiller) treningstider i kommunale idrettsanlegg.

HIK forsøker å støtte opp om idrettsrådene blant annet gjennom jvenlige regionale møteplasser for informasjonsutveksling. Vi tilbyr IR-utvikling for de som ønsker det og deltar også på en-til-en-møter mellom idrettsråd og kommuneledelse. Hordaland Idrettskrets ønsker også - om mulig- å delta på idrettsrådenes årsmøter.

Kontaktperson
Anne-Kristine Aas mobil 419 00 995 anne-kristine.aas@idrettsforbundet.no