Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighet

NIF_l6y9285-large.jpg
 

FRIVILLIGHETENS BETYDNING

Frivilligheten er idrettens arvesølv. Uten denne er vi sjanseløse på å tilby noe i nærheten av det aktivitetstilbudet vi gjør i lokalsamfunnene i dag – hver dag hele året.Frivilligheten i idretten er fortsatt svært stor, men den er i endring. Det er en mindre andel som gjør et svært stort antall timer frivillig innsats i idrettslagene, og det er tyngre å finne personer som vil påta seg de «tunge» vervene. Det er lettere å rekruttere frivillige til å påta seg avgrensede, konkrete oppgaver.

Frivilligheten har en verdi for organisasjonene og for samfunnet, men også for den enkelte. Folk er frivillige også fordi det gir dem noe. Det frivillige organisasjonslivet kan brukes som et middel til mange viktige samfunnsutfordringer. F.eks. kan det være et godt verktøy til god integrering og til demokratiopplæring.

Idrettskretsen får fra tid til annen spørsmål om det finnes beregninger som sier noe om verdien av det frivillige arbeidet som legges ned i idrettslagene i fylket. Vi har nå laget et estimat som kan illustrere omfanget. Vi har utarbeidet en oversikt som sier noe om verdien av frivillig innsats i idrettslagene i den enkelte kommune i Hordaland. Vi har tatt utgangspunkt i den samme beregningsmodell som Norges idrettsforbund benyttet ifm. valgkampen 2015. Modellen bygger på et estimert antall årsverk frivillighet i idretten på landsbasis (Årsrapport 2014 basert på Sivesind; ISF 2009). Vi har videre lagt til grunn SSB sine tall for gjennomsnittslønnen i Norge, 2014 alle ansatte (kr. 503.800). 

VERDIEN AV FRIVILLIGHET i den enkelte kommune i Hordaland

Dette er bare tall, og de klarer selvsagt ikke å beskrive den merverdien for samfunnet og den enkelte som ligger i det store lokale fellesskapet og frivillige engasjementet. De er likevel en konkret illustrasjon av et omfang som ellers er vanskelig å forstå.

Spørsmålet for oss alle er hvordan frivilligheten best kan stimuleres i årene fremover. Dersom idrettslagene har rammevilkår som gjør at de frivillige kan få jobbe mye med det de helst vil, blir det lettere å rekruttere frivillige. En god anleggssituasjon er viktig. Og en trygg og forutsigbar økonomi er viktig. Vi skal heller ikke undervurdere betydningen av et klapp på skulderen, en hyggelig kommentar eller et hjertelig takk. Vi må aldri ta frivilligheten for gitt.