Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rent idrettslag

 

Vi oppfordrer alle idrettslag i Hordaland til å registrerer seg som Rent Idrettslag.

Registreringen gjøres lett på www.rentidrettslag.no

Det å være registrert som Rent Idrettslag innebærer ikke mye arbeid for klubben. Den viktigste jobben vil være å utarbeide en antidopingpolicy, samt å oppfordre alle utøvere over 12 år til å gjennomføre ”Ren utøver”   På landsbasis er det pr 05.04.11 408 registrerte Rent idrettslag. Av disse er 121 fra Hordaland. Hordaland leder ”landskonkurransen” suverent – og vi har tenkt å vinne :-)

Info om Rent idrettslag og Ren utøver: Rent idrettslag er et opplegg der idrettslagene på en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en antidopingpolicy. Blant utøverne gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping.
  Hva er et Rent idrettslag? www.rentidrettslag.no

  • I et rent idrettslag har ledelsen laget en antidopingpolicy. Ledelsen har tenkt gjennom hvordan doping skal forebygges og forhindres i idrettslaget
  • Trenerne i et Rent idrettslag har gjennom korte gruppesamtaler, utøversamtaler, med utøverne, slik at de har basiskunnskap om antidoping. Her anbefaler vi å bruke www.renutover.no 
  • Et Rent idrettslag synliggjør sine holdninger mot doping gjennom bruk av R-symbolet i forskjellige sammenhenger; i programblad, på nettsider m.v.
  • Rene idrettslag får også tildelt antidopingsertifikat som henges i klubblokalene.

Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet. Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.   Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeidet er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og fremhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og sette oss i stand til å ta gode valg.   NRK1, Brennpunkt sendte tirsdag 19.10.10 er veldig bra program som omhandlet bruk av anabole steroider og konsekvensen av dette. Programmet hadde tittelen ”Gutten i speilet” Se vedlagte link: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/676185/

  Både idrettskretser, særkretser, idrettsråd og idrettslag kan registrere seg som ”Rent idrettslag”  www.rentidrettslag.no

  • Hordaland Idrettskrets var landets første idrettskrets som registrerte seg.
  • Hordaland Friidrettskrets var landets første særkrets som registrerte seg.
  • Bømlo Idrettsråd var landets første idrettsråd som registrerte seg.
  • Odin Styrkeløftklubb (fra Bergen) var ett av tre idrettslag i landet som registrerte seg på lanseringsdagen for ”Rent idrettslag”

Hva er Ren utøver? Ren utøver er et e-læringsprogram der en på en enkel måte går gjennom 9 ulike case der en  lærer om antidoping. http://www.antidoping.no/internett/forebygging/ren-utover/

Her er e-læringsprogrammet: www.renutover.no     Se også Antidoping Norge sine nettsider: www.antidoping.no