Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppløse idrettslag

Hvordan oppløse idrettslag
Hvis en vurderer å oppløse et idrettslag må en se på NIFs basis-lovnorm for idrettslag som sier følgende:

§ 18 Oppløsning25.

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget26.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret27.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Fotnote:
25 Jf. NIFs lov § 2-16.

26 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

27 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.