Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny(e) gruppe(r)

Søknad om opptak i nytt særforbund fra idrettslag som er medlem av NIF

 

Hvis et idrettslag, som er medlem av  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, ønsker å opprette ny(e) gruppe(r) må idrettslaget først behandle dette på årsmøtet.

 

Idrettslag som er medlem av NIF kan på årsmøtet i idrettslaget, jfr. § 19 (2) i NIFs lovnorm for idrettslag, vedta opprettelse av gruppe/r og dermed at idrettslaget skal søke om opptak i nytt særforbund. Jfr. § 2 (2) i NIFs  lovnorm for idrettslag, er idrettslaget medlem av de/t særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Man behøver dermed ikke endre idrettslagets lov ved søknad om opptak i et eller flere særforbund.

 

Oppgaven med å behandle søknader om opptak i nytt særforbund er delegert ut til idrettskretsene.
For å søke om opptak i nytt særforbund må en dermed sende referat fra årsmøtet til idrettskretsen. Av e-posten som følger må det komme frem hvilket idrettslag det gjelder, hvilket sæforbund en søker om opptak i og hvem som er valgt til kontaktperson for aktiviteten i idrettslaget.

Referatet fra årsmøtet legges ved mailen og dette sendes til hordaland@idrettsforbundet.no

 

Behandling
Når vi har mottatt mailen med referat, sjekker vi at det ikke mangler noen opplysninger som vi må ha. Vi sender så kopi til idrettsrådet (idrettsrådet i den kommunen idrettslaget hører hjemme i) og til særforbundet. Behandlingstiden kan variere hos hvert enkelt særforbund.

 

Kontaktperson i Hordaland idrettskrets er

Heidi Hatlen, telefon 55 59 58 00
e-post:  heidi.hatlen@idrettsforbundet.no eller hordaland@idrettsforbundet.no