Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslaget

Løp_barn-fotograf Tove Lise Mossestad.jpg
foto: Tove Lise Mossestad

Hvordan ta imot nye utøvere med flerkulturell bakgrunn?

Vi har samlet en liten oversikt over hvordan inkludering kan gjøres i ditt idrettslag. Dette er ingen fasit, men en starthjelp til hvordan inkluderingsarbeidet kan komme i gang hos dere.

 • Mottak eller bosatt i idrettslagets nærområde? Hvert idrettslag bør ha en liten oversikt over hvor nærmeste mottak er, og/eller hvor mange tilflyttere med flerkulturell bakgrunn som er bosatt i nærområdet. Dette kan kommunene, flyktningetjenesten, UDI og oss her på Idrettskretsen hjelpe dere med.
 • Hvem er bosatt? Barn, ungdom og voksne, enslige eller med familie? Hva kan idrettslag tilby de ulike aldersgruppene, har dere noe for alle, evt. hvordan kan det tilpasses?
 • Hvordan rekruttere utøvere og har dere en plan for å ta imot dem? Det er viktig at idrettslaget har en plan for hvordan nye utøvere skal organiseres inn i eksisterende lag, ikke minst hvordan idrettslaget skal rekruttere dem? Bruk skolen i nærområdet aktivt, skap gode relasjoner og kanskje dere får informere om idrettslaget på neste foreldremøte. Bruk eksisterende medlemmer til å informere om idrettslaget i nærområdet. Kontakt kommunen og flyktningetjenesten, vis dem informasjon om hvem de skal kontakte hos dere. Heng opp informasjon på mottaket i nærområdet, og få en kontaktperson på mottaket som kan formidle informasjon. Husk å ha alt av informasjon på engelsk og evt. andre språk om mulig. Her tilbyr Idrettskretsen ulike informasjonsbrosjyrer på flere språk.
 • Har idrettslaget en egen inkluderingsansvarlig eller flere personer som kan påta seg ansvaret med å være kontaktperson for nye utøvere, foreldre, mottak, kommunetjenesten og trenerne i klubben? Denne eller de personene kan være voksne eller ungdommer som er inkluderingskontakter for idrettslaget, og som hjelper nye utøvere med å føle seg til rette og velkomne.
 • Hvilken treningshverdag møter den nye utøvere? Nye medlemmer bør få komme raskt til rette i et ordinært idrettstilbud i klubben. Så kan det være flott om idrettslaget også kan ha et tilbud med en introduksjonstreninger som er for alle nye utøvere i klubben, uavhengig av alder og bakgrunn, hvor det både kan gis informasjon om idrettslaget og innføring i idrettsaktiviteten. Dette kan skape et godt og trygt møte med idrettslaget.
 • Hva har idrettslaget av utstyr som kan gis ut og lånes bort? For eksempel kan dere ha innsamling fra eksisterende medlemmer der brukt/ubrukt utstyr kan gis vekk og lånes bort, i noen tilfeller får man kanskje også rimelig/gratis utstyr fra den lokale sportshandelen.
 • Kan dere arranger åpne idrettsdager, idrettscafé eller turneringer? Hva med å tilby både organisert og uorganisert aktivitetstilbud for nærområdet:
  1. En Fargerik Idrettsturnering der idrettslaget kan samarbeide med skolen i nærområdet for å arrangere en turnering der idrettsglede, respekt og deltakelse for alle står i fokus. Aktivitetsdager og arrangementer skaper også gode relasjoner til lokalmiljøet.
  2. En idrettscafé, en eller flere ganger i måneden, der barna kan drive med aktivitet og foreldrene møtes over en kopp kaffe og noe å spise i.
 • Økonomiske utfordringer for idrettslaget. Alle idrettslag som arbeider med inkludering kan søke tilskudd hos ulike ordninger fra fylkeskommune, kommune, UDI, særidrettsforbudene, Idrettsrådet i kommunen og hos private tilskudd/stiftelser. Noen søknader har frister, andre er løpende. Det er viktig å huske på at nye medlemmer krever innmelding i idrettslaget (klubblisens), registrering i særforbundet, overgangsregistreringer og ikke minst idrettsutstyr. Dette vil føre til økonomiske utfordringer, derfor bør idrettslaget ha en innarbeidet løsning på hvordan de skal møte slike situasjonene så alle kan få et idrettstilbud, uavhengig av dens/deres økonomiske situasjon. Finner dere ikke frem blant alle tilskuddsordningene, eller ønsker dere hjelp med søknadsprosessen er det bare til å kontakte Inkluderingsansvarlig for flerkulturelle i Hordaland idrettskrets. 

Inkluderingsansvarlig for flerkulturelle i Hordaland idrettskrets:

elise.barsnes@fotball.no - mobil 481 48 786