Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stiftelse og opptak av idrettslag

volleyball1.jpg

Dersom en ønsker å stifte og melde inn et idrettslag i Norges idrettsforbund bør følgende fremgangsmåte benyttes. Søknadsskjema for opptak av idrettslag ligger nesten nederst på siden. Søknaden vil bli sendt direkte til aktuell idrettskrets.

 
  1. En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet.
  2. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.
  3. Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Innkallingen kan stilles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media. Se forslag til sakliste for stiftelsesmøte.
  4. Stiftelsesmøtet bør drøfte om en ønsker å stifte et eget selvstendig idrettslag eller om en skal heller søke å opprette en gruppe i et allerede eksiterende idrettslag der en kan drive den aktiviteten en ønsker. Den sistnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag.
    Dersom idrettslaget skal søke om medlemskap i NIF, må stiftelsesmøtet vedta de vedtekter/lover som fremgår av [lovnormen for idrettslag]. OBS! Bruk siste godkjente lovnorm fra denne linken og ikke fra andre kilder.
  5. Stiftelsesmøtet må også bli enige om lagets navn. Navnet må være i henhold til [Forskrift om navn på idrettslag] Stifterne må også velge et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv.
  6. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en [Protokoll]. Protokollen bør undertegnes av de tilstedeværende. Søknad om opptak sendes så til idrettskretsen ved å fylle ut en elektronisk søknad. 
  7. Når en klikker på lenken under får en opp påloggingsvindu hvor en enten kan logge på med sin Min idrett-brukerkonto eller registrere en ny bruker, før pålogging og tilgang til søknadsskjemaet.  Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste (med navn, full adresse og fødselsdato). Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.

Søknadsskjema for opptak av idrettslag

 (For å få tilgang til skjemaet må du logge deg på med brukernavn og passord i feltene som kommer opp. Hvis du ikke har brukernavn fra før så velger du ny bruker).

Behandling
Når vi har mottatt søknaden og lovnomen, sjekker vi at det ikke mangler noen opplysninger som vi må ha. Vi sender så kopi til idrettsrådet (idrettsrådet i den kommunen klubben hører hjemme) og til det/de aktuelle særforbundet. Behandlingstiden vil variere hos hvert enkelt særforbund.

Kontaktperson i Hordaland idrettskrets
Heidi Hatlen, telefon 480 21 398
e-post:  heidi.hatlen@idrettsforbundet.no eller hordaland@idrettsforbundet.no  

Kostnader
Medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (gjennom idrettskrets og idrettsråd) er gratis. Særforbundene/særkretsene har varierende kontingenter. Sjekk gjerne særforbundenes nettsider.

Innhenting og håndtering av politiattester
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009 og er selvsagt obligatorisk for alle idrettens organisasjonsledd.

Mer om ordningen HER