Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GDPR - Ny personvernlov og databehandleravtaler

general-data-protection.jpg

Loven er vedtatt og ventes innført i juli-august. NIF arbeider med at alle sentrale systemer skal møte kravene i personvernforordningen (GDPR) som da innføres.

Det kreves ingen databehandleravtale mellom idrettslag og NIF/sentrale organisasjonsledd. Idrettslagene og de sentrale organisasjonsleddene har hver for seg lovlig behandlingsgrunnlag for sine medlemmers personopplysninger. Sammen da de også et lovlig behandlingsgrunnlag for å utlevere opplysningene til den andre part. Hver av partene har et selvstendig ansvar for sin behandling av personopplysninger, også de som lagres i de sentrale fellesløsningene. Idrettslag må imidlertid ha databehandleravtaler med eksterne leverandører av systemer hvor en legger inn personopplysninger.

Viktig om bruk av fritekstfelt (medlemsdetaljer)

I KlubbAdmins medlemsadministrasjon er det mulig for klubber å definere egne felt, også kalt medlemsdetaljer. Idrettslaget står ansvarlig for at feltene brukes innenfor loven, og vi viser til en ny rutine for bruk av fritekstfelt som en må forholde seg til.

Personvernerklæring

For å møte informasjonsplikten i GDPR har NIF nå publisert vår personvernerklæring. Her finnes informasjon om hva vi behandler, samtykkekrav, og den enkeltes rettigheter som innsyn, dataportabilitet og sletting. Se personvernerklæring for mer informasjon.

Kreves det samtykke?

For medlemmer er det ikke krav om samtykke da dette er å betrakte som en allerede inngått avtale mellom idrettslaget og medlemmet. Personer uten medlemskap som er knyttet til idretten må imidlertid avkreves samtykke for registrering. F.o.m. 20. juni vil registering av ny person i Min idrett kreve samtykke da vi på registreringstidspunktet ikke vet om vedkommende registrerer seg for medlemskap eller av andre årsaker.

Innhenting av samtykke fra ikke-medlemmer

Vi må innhente samtykke fra personer uten medlemskap som allerede er registrert, for at disse skal forbli registrert i sine roller/verv m.v. Dersom slikt samtykke ikke blir gitt, vil rollen bli avsluttet og personen slettet. For å hjelpe til med å forhindre sletting av personer tilknyttet ditt idrettslag, har NIF implementert et nytt menypunkt i KlubbAdmin, kalt «Personer uten e-postadresse». Dette er en liste over personer med funksjon/verv i organisasjonen (inkl. underliggende ledd), som mangler personlig e-postadresse. Dette er følgelig personer vi ikke vil kunne kontakte direkte og som dermed står i fare for å bli slettet. Det vil være til stor hjelp om klubben tar en gjennomgang av disse personene, enten for å innhente e-postadresse, eller for å avslutte funksjonen, dersom denne ikke lenger er aktuell.

NIF gjør oppmerksom på at automatisk sletting av personer uten samtykke ikke vil iverksettes før tidligst i august.

Kontaktinformasjon på web

Det innføres en ny rutine for publisering av kontaktinformasjon på internett. Enkelte roller i idretten innebærer at man skal være søkbar og at publisering derfor vil skje på internett. Brukeren kan ta stilling til hvilken informasjon som vises, utover minimumskravet. Dette kan gjøres via Min Idrett under fanen personvern hvor man kan skjule adresseinformasjon, telefonnummer og e-post fra idrettens informasjonskanaler.