Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsløftet 2013-2015

Hordaland idrettskrets, med støtte fra Norges idrettsforbund, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, styrker ungdomsidretten gjennom prosjektet kalt "Ungdomsløftet".

 

Ungdomsløftet er et prosjekt som varte i 3 år, fra høsten 2013 til våren 2016

Vi har samarbeidet med fem idrettslag i Idrett Bergen Sør, Bjarg, Fana, Gneist, Kalandseid og Smørås.

MÅL:

  • Utvikle aktivitetstilbudet, rekruttere og beholde flere ungdommer lengre innenfor den organsierte idretten.
  • Videreutvikle samarbeidsidrettsslagene i ledelse og organisasjon
  • Videreutvikle modeller som er bærekraftige og implementerbare i klubbmiljøer og i skolemiljø.

1. året

Første kurs i prosjektet var Lederkurs for ungdom, 25-27 oktober, 2013. Kurset ble gjennomført med 21 deltakere, hvorav 15 var jenter og 7 var gutter.  

Parallelt med Lederkurs for ungdom ble det arrangert Coaching og kommunikasjonskurs for voksne. 10 unge voksne deltok på kurset.

Aktivitetslederkurs ungdomsidrett er under utvikling sentralt i NIF. HIK har gjennomført et pilotkurs til deltakerne i første kvartal 2014.

2. året

Det var samme kursrekke andre året. Lederkurset for ungdom hadde 19 deltakere, coachingen 8 deltakere og aktivitetslederkurset 11 deltakere. Deltakerne hadde også en avsluttende samling med overnatting på Fanahytten.

3. året

Det var nesten samme kursrekke tredje året. Lederkurset for ungdom hadde 18 deltakere og aktivitetslederkurset 12 deltakere. Coachingkurset utgikk pga. få påmeldte. Deltakerne hadde en avsluttende samling med bl.a. klatring i Høyt og Lavt parken i Bergen.

Etter endt kursrekke ble det laget idrettsskole for ungdom eller større ungdomsarrangement. Gjennom aktiviteten traff de unge lederne mange ungdommer som ikke var tilknyttet idretten. Les mer om idrettskole for ungdom.

_____________________________________________________

MÅLGRUPPE:

  • Målgruppen for Lederkurs for ungdom er ungdom i alderen 15-19 år som tilhører ett av idrettslagene i Idrett Bergen Sør (Bjarg, Fana, Gneist, Kalandseid og Smørås).
  • Målgruppen for Coaching og kommunikasjonskurset er voksne styrerepresentanter eller engasjerte i Idrett Bergen Sør.
  • Målgruppen for Aktivitetslederkurs ungdomsidrett er ungdom i alderen 15-19 år
  • Jenter prioriteres da det er færre jenter enn gutter i idretten. 
  • Målgruppen for idrettsskole for ungdom er ungdom i alderen 13-19 år.
  • Målgruppe andre året er i tillegg til idretten, ungdomsskoleelever på tre samarbeidsskoler
  • Målgruppe tredje året er i tillegg til overnevnte målgruppe, ungdom med minoritetsbakgrunn

_____________________________________________________

Ved spørsmål vedrørende prosjektet, ta kontakt med

Martin Uthaug, martin.uthaug@idrettsforbundet.no, mobil 975 38 679

Ungdomsløftet 2013-2015 er startet opp og drives av Hordaland idrettskrets i samarbeid med Idrett Bergen Sør, med finansiering fra Norges idrettsforbund, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Prosjektet er en del av ungdomsløftet i norsk idrett.