Trygg på trening

Trygg på trening

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Likevel må vi anta at idretten er et speilbilde av samfunnet forøvrig, og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Derfor startet Hordaland idrettskrets, Redd Barna Hordaland og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) Hordaland dette samarbeidet i 2017 der 10 fleridrettslag (som får Basis-tilskudd gjennom Bergen kommune) ble valgt ut til å bli de første i Hordaland som fikk kurset «Trygg på Trening».

Første runde av kurset og oppfølging i etterkant skal sikre at ledere i klubber/lag har kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i et idrettslag, og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner blir utviklet. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

Trygg på trening-prosessen:

 • Klubbesøk i hovedstyret i idrettslag
  • Bakgrunn, hva trygg på trening er og hvordan bli en sertifisert trygg på trening klubb. Handlingskompetanse - beredskapsplan og etiske retningslinjer; gode eksempler, veiledning for å lage sin egen plan
 • Beredskapsplaner og etiske retningslinjer
  • Styret presenterer idrettslagets egne etiske retningslinjer og beredskapsplan - legge en plan for kurs internt i idrettslaget
 • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
  • Trenerforum/foreldre/gruppeledere osv.
  • Presentasjon av beredskapsplan og retningslinjer
 • Sertifisert Trygg på trening-klubb

For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget beredskapsplan og etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene skal underskreves av alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil medføre konsekvens. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

1. Trygge voksne gir trygge barn v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

2. Harde fakta v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

3. Hva skal vi si - hva skal vi gjøre? v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

4. Ha beredskapsplan i idrettslaget v/Trond Berge Høvik - Nok. Bergen

 

Verdiwebinar 2021
 TRYGG PÅ TRENING 

Trygg på trening, ved Martin Uthaug og Maria Dalsbø frå Vestland idrettskrets og Trond Berge Høvik frå Nok. Bergen

Det har vore skrive mykje om seksuelle overgrep i idretten i media. Idrettskretsen ønskjer i dette webinaret å formidle kva vi kan hjelpe med og kva for verktøy idrettslaga kan bruke, både med tanke på førebyggjing og handling.

 

Hør Maria Dalsbø i tidligere Hordaland idrettskrets medvirke i BAs podcast

"- Det skumleste er det som skjer når barna kommer hjem fra trening".

 

Ønsker din klubb foredrag og veiledning, ta kontakt med

Martin Uthaug

martin.uthaug@idrettsforbundet.no

Mobil 975 38 679