Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trygg på trening

Illustrasjon_Trygge voksne_trygge barn.jpg
 

I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle». Likevel må vi anta at idretten er et speilbilde av samfunnet forøvrig, og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng. Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. Derfor startet Hordaland idrettskrets, Redd Barna Hordaland og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) Hordaland dette samarbeidet i 2017 der 10 fleridrettslag (som får Basis-tilskudd gjennom Bergen kommune) ble valgt ut til å bli de første i Hordaland som fikk kurset «Trygg på Trening».

Første runde av kurset og oppfølging i etterkant skal sikre at ledere i klubber/lag har kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i et idrettslag, og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, etiske retningslinjer, beredskapsplaner og rutiner blir utviklet. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.