Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Treningskontakter

Stavgang.jpg

Hva er en treningskontakt

 • En som har eller skal gjennomføre treningskontaktkurs
  - Omfang 40 timer i Hordaland
 • En som har kompetanse i fysisk aktivitet/trening
 • Har oppdrag i kommunen under støttekontaktordningen,
  eller er knyttet til idrettslag/gruppe
 • Kan jobbe med en eller flere deltakere etter faste avtaler
 • En som deltar og bistår i fysisk aktivitet 

  Hordaland idrettskrets i samarbeid med Idrett Bergen Sør gjennomførte et vellykket Treningskontaktkurs i april 2016.
  Idrett Bergen Sør består av Kalandseid IL, Smørås IL, Bjarg IL, Fana IL og Gneist IL.

  Hvordan bli treningskontakt:

  • Henvend deg til kommunen/bydelen med spørsmål om kommende kurs, eller følg med på www.hordaidrett.no
  • Meld deg på og gjennomfør treningskontaktkurs i regi av Hordaland Idrettskrets
  • Meld deg til kommune/bydel, informér om at du finnes, og ønsker treningskontaktoppdrag
  • Er treningskontaktordningen ukjent for din kommune, gi informasjon om det du vet. Be videre kommunen ta kontakt med Hordaland Idrettskrets.

   

  Treningskontaktkurs i Hordaland:

  • Arrangeres av Hordaland Idrettskrets, i samarbeid med kommuner og/eller idrettslag i Hordaland.
  • 40 timer over to helger, ca. halvparten teori og halvparten praksis
  • Aktiviteter kan være: basistrening, styrketrening, aktivitetsledelse, stavgang, spinning, yoga, UKK- test, m.m.
  • Tema for teoridelen: Anatomi/fysiologi, treningslære, kosthold, psykisk helse, rusmiddelavhengighet, fysisk aktivitet som behandlingsmetode, tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede, motivasjon m.m.
  • Kurset avsluttes med hjemmeeksamen. Eksamen kan gjennomføres muntlig ved behov.
  • Kursavgiften er kr. 1000,- pr. deltaker. Noen kommuner tilbakebetaler kursavgiften når treningskontakten kommer i oppdrag.
  • Mat og drikke på kurset, er inkludert i kursavgift.

  Hva er en treningskontakt?

  • En som har tatt eller skal ta treningskontaktkurs; i Hordaland på 40 timer
  • En som har kompetanse i fysisk aktivitet/trening
  • Har oppdrag i kommunen under støttekontaktordningen
  • Kan jobbe med en eller flere deltakere etter faste avtaler
  • En som deltar og bistår i fysisk aktivitet

  Hvem kan få vedtak om treningskontakt?

  • Alle som kan få vedtak om støttekontakt
  • Personer som er motivert for å drive fysisk aktivitet
  • Personer som av medisinske, psykiske eller fysiske årsaker trenger å trene
  • Personer som har problemer med å få gjennomført trening på egenhånd

   Hvordan går jeg frem for å få treningskontakt?

  • Ta kontakt med din bostedskommune/bydel
  • Be om å få snakke med noen som jobber med vedtak på støttekontakter
  • Si at du ønsker å søke om en treningskontakt eller støttekontakt til trening
  • Be om å få tilsendt søknadsskjema og spør om hvilke vedlegg de anbefaler at du legger ved
  • Sørg for å legge ved anbefaling fra en fagperson; lege, psykolog, fysioterapeut, lærer, behandlingsansvarlig, e.l.
  • Ring og følg opp søknaden etter en stund

   

  Vet du om noen i ditt nærmiljø/ditt nettverk som kunne tenke seg å ta treningskontaktoppdrag; tips kommunen om dette.

  Idrettens rolle

  NIFs visjon er ”Idrett for alle”. I Idrettspolitisk dokument 2007-11, er ”En åpen og inkluderende idrett” valgt som hovedmål for idrettspolitikken denne tingperioden. Idretten ønsker med det hovedmålet, blant annet å prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, samt gi flere barn, unge og voksne et bedre tilbud. Treningskontakter favnes godt av NIFs uttalte mål for tingperioden, og treningskontakter er noe det er hensiktsmessig for NIF å jobbe med både i sin ordinære aktivitet, og som tiltak for å avhjelpe trenere, og tilrettelegge for dem som trenger ekstra støtte i aktiviteten.

  Treningskontaktordningen skal inngå i kommunenes ordinære støttekontakttjeneste, men ha fokus på tilpasset fysisk aktivitet etter den enkeltes ønsker og behov. Treningskontakter kan sees som steg i retning en mer differensiert støttekontakttjeneste, hvilket vil være nyttig, da flere brukere vil kunne få tilbud tilpasset sine utfordringer.

  Treningskontakter Hordaland fikk midler fra Helse og Rehabilitering til et treårig prosjekt (2008-10), med mål om å etablere treningskontaktordning til psykisk syke og rusmiddelavhengige i kommuner i Hordaland. Flere brukergrupper er aktuelle for treningskontakt, tilrettelegging for funksjonshemmede er allerede tema i kursene.

  2007 var pilotår, støttet av bl.a. kommunale og fylkeskommunale midler. Fra 2007 til dags dato har det vært 14 kurs, og over 450 kursdeltakere. Kurset i Hordaland er på 40-timer over to helger, omtrent lik fordeling teori og praksis. I snitt har det vært avholdt fire kurs i året, hvilket også er intensjonen fremover.

  Det er til nå opprettet samarbeid med 14 kommuner i Hordaland. Åtte kommuner har gjennomført kurs, samt det har vært kurs på en utdanning for tidligere brukere. Alle kommunene som har hatt kurs, har treningskontakter i arbeid etter egne modeller. Én kommune har hatt flere kurs, to ønsker nye. I flere kommuner har lokalt idrettsråd vært med i planleggingsprosessen av kurs, og er positive til å ta imot deltaker og treningskontakt i lokale idrettslag.

  For å skape mer blest om treningskontakter, er Idrettskretsen jevnlig i møter med kommunale og fylkeskommunale etater. Det har blitt holdt foredrag på seminarer og konferanser– både internasjonale, nasjonale og lokale. Prosjektmedarbeidere har vært og undervisning på Høgskolen i Bergen; fysioterapi, ergoterapi, vernepleie, folkehelse, bachelor idrett og videreutdanning for veiledere av støttekontakter.

   

  Det er viktig å påpeke at idretten ikke har intensjon om å overta offentlige oppgaver. Matching og jevnlig veiledning av treningskontaktene, må foregå på kommunalt nivå- av de som kjenner den enkelte bruker best. Idretten stiller gjerne sine kanaler for administrasjon og promotering av kurs til disposisjon, og kan være behjelpelig med veiledning eller spesielle opplæringspakker ved behov. Idretten har et stort instruktørkorps, som besitter mye ulik kompetanse.

   

  Kommunenes rolle

  Prosjektet Treningskontakter - Hordaland ønsker å medvirke til å øke innbyggerne i Hordalands livskvalitet, gjennom å formidle fysisk aktivitet som mulighet og mestringsstrategi. Treningskontaktordningen gir kommunene mulighet til å bruke eksisterende støttekontaktordning, for å hjelpe innbyggere i særskilt behov for bistand/tilrettelegging, til å være fysisk aktive. I lengre perspektiv, vil økt fysisk aktivitetsnivå i befolkningen påvirke

  • sykefravær
  • antall behandlingstrengende
  • køen hos fastlegene
  • medisinsalg
  • allmenn trivsel
  • m.m.

  Treningskontaktene får i all hovedsak oppdrag og lønn av kommunene via støttekontaktordningen. Det er derfor viktig at kommunene er med som teknisk arrangør av kurs, og at ansatte i kommunen får eierforhold til treningskontaktordningen fra første stund. Kommuner/bydeler får ansvar for veiledning og oppfølging. Hordaland idrettskrets er tilgjengelig som rådgiver og kunnskapsbank hva gjelder idrettsfag, og kan eksempelvis formidle kontakt eller innhente kompetanse via sitt nettverk.

  Noen kommuner velger å tilbakebetale deltakernes kursavgift, når de tar imot oppdrag som treningskontakt. Treningskontaktarbeidet i Hordaland ble først rettet mot rusmiddelavhengige og psykisk syke, men prosjektet har spisset kurs mot ulike brukergrupper, etter den aktuelle kommunes ønsker og behov, noe det også er ønskelig at skjer videre.

  Flere kommuner ser at kriteriene for tildeling av støttekontakt/treningskontakt trenger revisjon når treningskontaktordningen er godt etablert. Blant anbefalte satsningsområder for treningskontakt, er følgende:

   

  • Rusmiddelavhengige
  • Psykisk syke
  • Personer med fysisk funksjonshemming
  • Utviklingshemmede
  • Personer med fysisk sykdom/skade (eks. kreftsyke, hjerte-/karlidelser)Personer med spiseforstyrrelser
  • Personer med overvekt
  • Barn med tilpasningsforstyrrelser
  • Eldre
  • Ikke-vestlige innvandrere

   Prosjektet ønsker ikke å overta offentlige oppgaver, men være tilbyder på idrettens kompetanseområder. Derfor tenkes idrettens rolle å fortsatt være å utdanne treningskontaktene i nært samarbeid med den enkelte kommune, samt å bistå/veilede kommunene ved behov.


  Det har til nå vært avholdt kurs i følgende kommuner:

  • Voss
  • Bergen
  • Kvam
  • Kvinnherad
  • Lindås
  • Askøy
  • Fjell
  • Odda

   Følgende program:

  ·         ALF AS, MB-utdanningen

  Kursene har også hatt deltakere fra blant annet følgende kommuner:

  • Vaksdal
  • Ulvik
  • Fedje
  • Jondal
  • Meland
  • Radøy
  • Masfjorden
  • Austrheim
  • Bømlo
  • Eidfjord

  Høsten 2010 ble det for første gang avholdt kurs i regi et idrettslag: Flaktveit IK.

  Prosjektet er finansiert av flere forskjellige i et spleiselag

  • Prosjektet har fått tildelt midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering over tre år; 2008, 2009, 2010.
  • Hordaland fylkeskommune tildeler prosjektet et beløp årlig.
  • Fylkeslegen
  • Kommunene i Hordaland må finansiere deler av kursutgiftene selv.
  • Kursavgift: 1000,- pr. deltaker
  • Div. fond
  For alle med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og som ønsker å arbeide med mennesker.
  Målet for kurset er å utdanne Treningskontakter, som skal kunne skape positive opplevelser rundt idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

  Etter kurset, skal Treningskontaktene være i stand til å planlegge aktiviteter og turer ut fra enkeltpersoners behov og forutsetning. Treningskontakten kan blant annet ta lønnet oppdrag for kommunen. 

  Målgruppe:

  • Personer med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som ønsker å jobbe med mennesker
  • Voksne medlemmer i idrettslag og turlag
  • Personer som arbeider som støttekontakter i dag
  • Fagpersoner/ansatte innen psykisk helsevern, rusomsorg, helse- og sosialtjenesten, aktivitetsledere og fritidsledere

   

  TRENINGSKONTAKTKURS

  Dato: 15.-17. og 20. april 2016
  Sted:  
  Bjarghallen i Rådal og Idrettens Hus, Brann stadion

  INVITASJON

  _________________________________________

  Dato: 26.-27. september og 24.-25. oktober 2015
  Sted: Kronstad DPS, Danmarksplass

  INVITASJON

  _________________________________________

  Dato: 17.-19. og 29. april 2015
  Sted: Bergen

  INVITASJON

  Påmeldingsfrist: 2. april

  Tolv treningskontaktar utdanna i Radøy: Vil ha fleire i fysisk aktivitet
  Avisa Nordhordland 19. februar 20019

  Får det bedre med egen treningskontakt
  (NRK.no - Trøndelag 29.10.2015)

  Bergenserne har padlefeber
  (BA 19. juni 2015)

  Leikar med kajakk
  (Strilen 10. mai 2014)

  Skal sykle over Atlanterhavet
  (Fanaposten 20. september 2013)
  Psykisk helse og idrett
   

  Kurs for treningskontakter
  (Fitjar-posten 28. august 2013)

  Nytt tilbod til utviklingshemma
  (nordhordland.no 4. mars 2013)

  Delar padlarane sin suksess-historie
  (Avisa Nordhordland 6. februar 2013)

  Vil ha innvandrerjenter med i idretten
  (BT 18. januar 2013)

  Jublet for gullegget
  Tvedestrandsposten 11. januar 2013)

  Årets gullegg til Treningskontaktprosjektet - EXTRAbladet 
  (Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering )

   Bli treningskontakt og gjer ein forskjell
  (Avisa Nordhordland 20. oktober 2012)

  Treningskontakt ga bedre livskvalitet
  (Bladet EXTRA nr. 4-2011 - Helse og Rehabilitering)

  Marte er treningskontakt - støttespiller for et bedre liv.
  (Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke nr. 4-2010

  Fullt mulig å bruke idrettslag som støttekontakt
  (BT 2. oktober 2011)

  Vi trenger trener
  (BT 18. september 2011)

  Treårig samarbeid for treningskontakter
  (Strilen 27. august 2011)

  Supert samarbeid
  (Avisa Nordhordland 3. september 2011)

  Skal skape Knarvikmilstemning hele året
  (Avisa Nordhordland 3. september 2011)

  Eldre trener styrke i Hardanger 
  (Hardanger Folkeblad 29. april 2011)

  Personlig trener på grønn resept.pdf (Bygdanytt oktober 2010)

  Gikk seg frisk.pdf (Kommunal rapport 25. februar 2010)

  Søker treningskontakter (Hordaland 2010)

  Går fra problemene (BA 19. oktober 2009)

  Fengslet av yoga (BA 1. april 2009)

  Får hjelp av treningskontakter (12. oktober 2008)

  Trimmer for harde livet (BT 7. oktober 2008)

  Kurs for Treningskontakter (Kvinnheringen 17. spetember 2008)

  En fjelltur hver uke (BA 17. juli 2008)

  Fengslet av yoga (BT 12. juli 2008)

  I treningsklede på kurs (Strilen 4. mars 2008)

  Gir hjelp for å finna idrettsgleda (Avisa Nordhordland mars 2008)

  Satser på trening som behandling (Avisa Nordhordland 2008)

  Fra rusletur til maraton (H.Folkeblad 14. september 2007)

  Ut av rusen med trening (BT 8. februar 2007)

  Først i løypa med treningskontakt (Hordaland 4. januar 2007)

  Klikk på bildet for å se filmen

  En enkel vei til bedre forlkehels

  Mange kommuner tar nå i bruk treningskontakter. Ordningen med treningskontakter er et supplement til støttekontaktordningen og har fokus på fysisk aktivitet.

  I denne filmen møter vi treningskontakter og brukere i flere kommuner i Hordaland. Treningskontaktene er kurset av Hordaland idrettskrets og engasjert av kommunene i fylket. Filmen viser hvordan ordningen fungerer i praksis for deltakere og treningskontakter.

  Hva er en treningskontakt?

  Informasjon til deg som jobber med støtte- og treningskontakter

  Informasjon til deg som trenger treningskontakt

  Faglig rapport 2008-2010

  Faglig rapport 2010

  Faglig rapport 2009

  Faglig rapport 2008

  Faglig rapport 2007

  Gunn Hilde Øymo
  Fagkonsulent Treningskontakter
  tlf. 55 59 58 08 - mobil 922 16 013
  Anne Kristine Aas
  Seniorrådgiver/
  Prosjektleder Treningskontakter

  tlf. 55595805 - mobil 419 00 995