Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AktiVane

Aktivane_logo.jpg
  Hordaland idrettskrets (HIK) skrev i februar under en avtale med Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole om en aktivitets- og kompetansehevingsmodell rettet mot SFO. Modellen har fått navnet AktiVane.

  Den er utarbeidet av Idrett Bergen Sør (IBS) og er en forenklet utgave av Kalandseid IL sitt aktivitetsopplegg Bredt&Godt for Kaland skule og Klem barnehage.

  Bergen kommune finansierer en prosjektstilling på 40% som skal arbeide med å forankre og følge opp AktiVane i bergensskolen. IBS og HIK deler denne stillingen. I tillegg får HIK tildelt midler for gjennomføring av kurs og oppfølging av hver enkelt skole det første året de er med i AktiVane.

  AktiVane er en modell hvor Idrett Bergen Sør sammen med Hordaland idrettskrets (HIK) kurser og veileder de ansatte i SFO slik at de selv blir i stand til å drifte et aktivitetstilbud i skolens SFO. Sammen med de SFO-ansatte kurses også elever fra en nærliggende ungdomsskole som barneskolen har gjort en avtale med. Disse elevene er med i AktiVane som aktivitetsledere.

  Skolene vil det første året de er med i AktiVane få tett oppfølging med tanke på kursing, aktivitetsopplegg og gjennomføring fra veiledere i IBS eller HIK. Etter hvert som det blir flere skoler med skal vi ha årlige samlinger der de SFO-ansatte kan få både teoretisk og praktisk påfyll. De vil også få tilbud om idékurs og vil få tilsendt tips og idéer til den daglige aktiviteten.

  Til nå er Kirkevoll skole (1.-10. trinn), Liland skole i samarbeid med Ytrebygda skole og Søreide skole i samarbeid med Rå skole med i ordningen. Planen er å utvide med tre nye skoler til høsten. Henvendelsen er gått til Ny-Krohnborg skole (1.-10. trinn), Sædalen skole i samarbeid med Nattland skole og Rolland skole i samarbeid med Blokkhaugen skole.

  Vi håper at denne ordningen kan være med på å heve aktiviteten og kvaliteten på aktiviteten i SFO. En slik modell gjør det lettere å nå flere skoler og ved å gi kompetanseheving til de ansatte i SFO forankrer vi tilbudet i skolen. Idretten vil også styrke sitt omdømme ved å levere en tjeneste av god kvalitet og vi kan rekruttere nye Aktivitetsledere til de lokale idrettslagene gjennom kursingen av ungdomsskoleelever.

  Sist, men ikke minst gir denne avtalen idretten en forutsigbarhet som gjør at vi kan planlegge langt frem i tid og på denne måten kunne lage et godt tilbud av høg kvalitet.

  Klikk på bildet for å se filmen

  Aktivitetsposten april 2016

  Aktivitetsposten februar 2015

  Aktivitetsposten november 2014