Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Momskompensasjon ved bygging idrettsanlegg

Illustrasjonsbilde_svomming.jpg

I 2010 ble det etablert en ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Les mer på idrettsanlegg.no. Det kan søkes om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter denne ordningen.

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.

Det ble bevilget 100 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2015, og søknadsfristen var 4. mai. Ordningen er rammestyrt, det betyr at godkjente søkere får en prosentvis lik avkorting dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen.

Informasjon om ordningen

Tildeling idrettsanlegg i Hordaland etter at denne ordningen ble innført