Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anleggspolitisk utvalg

Hordaland idrettskrets har opprettet et idrettspolitisk anleggsutvalg for å forsterke utviklingen av anleggssektoren.

Dette utvalget skal bidra til å sette større fokus på anleggssituasjonen i fylket. Særlige oppgaver for et slikt utvalg vil være ift. fordeling av spillemidler i Hordaland. Det vil også være viktig å arbeide for å øke den totale rammen av spillemidler til anlegg i fylket. Idrettskretsen er høringspart ift. prioritering av spillemidlene som fylkeskommunen fordeler, og vi er involvert i utarbeidelsen av fylkeskommunale planer som omfatter idrettsanlegg. Idrettskretsen ønsker at de innspill som kretsen til enhver tid kommer med, i størst mulig grad gjenspeiler de ønsker og behov særidrettene har når det gjelder anleggsutvikling.

Anleggsutvalget

Leder 
Helge Johnsen Hordaland idrettskrets

Medlemmer
Hans Dankertsen, Hordaland Skøytekrets
Lars Christensen, Norges Håndballforbund Region Vest
Tore Thorsen, Hordaland Fotballkrets
Erik Trellevik, Hordaland Skikrets
Lars Garen, Hordaland Gymnatikk og Turnkrets
Marit Pedersen, Hordaland Svømmekrets
Knut Songve, Hordaland idrettskrets

REFERAT
Møte i Anleggsutvalget 12. mai 2015