Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anleggspolitikk

Skøyter_sprint.jpg

Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk aktivitet.

Anleggsutvikling er det viktigste virkemiddelet for opprettholde og styrke det idrettslige tilbudet i fylket.Den samlete anleggsmassen skal legge til rette for allsidig idrett og fysisk aktivitet.

Andre viktige momenter i anleggsutviklingen:

  • Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ.
  • Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsanlegg med stort brukerpotensial.
  • Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale møteplasser der spesielt barn og ungdoms interesser og behov ivaretas.
  • Idrettsanlegg må driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende av hensyn til så vel brukertilgang som god forvaltning