Anleggskonferanse

Anleggskonferanse

Vestland idrettskrets og Vestland fylkeskommune arrangerer Anleggskonferanse - Idrett og friluftsliv 28.-29. april 2020 på Voss.

På grunn av Coronautbrotet og offentlege pålegg vart ein nøydd å utsetje anleggskonferansen. Det blir arbeidd med å setje den opp på nytt til hausten. Ny informasjon blir lagt ut så snart det er teke beslutning om ny dato.

 

Heading_facebook_Anleggskonferanse 20. mars 2019.jpg

Hordaland idrettskrets, Sogn og Fjordane idrettskrins, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune arrangerte Anleggskonferanse i Bergen 20. mars.

Program

Presentasjoner

Norges idrettsforbund sin nye anleggspolitikk
v/Tom Tvedt, idrettspresident

Idrettsindeks for Sogn og Fjordane og Hordaland
v/Bård Kleppe, Telemarksforskning

Framlegg til ny anleggs- og tildelingspolitikk for nye Vestland fylkeskommune
v/Britt Karen Spjeld, Hordaland fylkeskommune og Atle Skrede, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klimautfordringar og idrettsanlegg
v/Carlo Aall, Vestlandsforskning

Kunstgras – kvar går utviklinga?
v/Ole Myhrvold, Norges Fotballforbund og Bjørn Aas, NTNU
Bjørn Aas, NTNU

Behovsvurdering og medverknad gjev betre planar
v/Hyllestad kommune og idrettslag

Tre klubbar byggjer idrettshall saman
v/Thomas Kulvik, Lade Sportsarena

Anlegg for eigenorganisert idrett (kommer)
v/Lisa Mari Watson, Tverga

Fotball og friidrett – samhandling og drift
v/Ove Halvorsen, Norges Fotballforbund
v/Ketil Tømmernes, Norges Friidrettsforbund

Teikn ditt skuleområde
v/Odd Gunnar Myhre, Vågsøy kommune

Privat medfinansiering av offentlege anlegg
v/Pål Fidjestøl, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordaneb og Svein Olav Myklebust, NFF Sogn og Fjordane

Møteplassen
Birgitte Røksund, Bergen kommune