Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spelemidlar

 

Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg
Norsk Tippings overskudd fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Fra 2015 utgjør idrettens andel 64 prosent hvorav rundt halvparten vil bli gitt som tilskudd til idrettsanlegg.

I spillemiddelsammenheng finnes det tre anleggskategorier som idrettslag kan søke om midler fra:

• Ordinære anlegg (idrettsanlegg)
• Nærmiljøanlegg
• Nasjonalanlegg

I tillegg finnes det en egen ordning for anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten. Denne ordningen er forbeholdt foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) eller lignende organisasjoner.

Det er Kulturdepartementet som forvalter spillemiddelordningen. De fastsetter regelverk og tilskuddssatser. Regelverket revideres årlig og nytt regelverket offentliggjøres 15. juni hvert år.

Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

Les mer om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet