Foto: Inkludering, Vestland idrettskrets
Foto: Inkludering, Vestland idrettskrets

Inkludering av nye utøvere med flyktningbakgrunn

Å være i aktivitet er et viktig bidrag til positiv psykisk helse. Vi har her samlet noen tips til dere for inkluderingsarbeidet av spesielt flyktninger.

Vi i Vestland idrettskrets ønsker å skaffe oss oversikt på hva idretten kan bidra med og eventuelt allerede bidrar med. Det er særlig viktig at du tar deg tid til å svare på noen korte spørsmål, det tar mellom 2-5 minutter å svare her.

 

Viktig informasjon vedrørende personer med flyktning- eller asylsøkerstatus:

  • Ukrainske flyktninger har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester. Det betyr at idrettslagene ikke tar noen risiko ved å tilby trening/organisert aktivitet i klubbregi for flyktninger. 
  • Barneidrettsforsikringen gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, som også omfatter flyktninger.
  • Forsikring for barn/ungdommer over 12år gjelder den forsikringen som ofte er knyttet til medlemskap og/eller lisens. Det er ingen risiko for idrettslag å tilby aktivitet for ukrainske ungdommer da de er omfattet av helsehjelp i Norge. De vil ikke kunne ha lisens knyttet til den enkelte idrett før de får D nummer/ID-papirer og blir spilleklare. Da får de mer utvidede forsikringsordninger som lisens gir. Men helsehjelp vil de uansett få!

 

Hva kan idrettslag gjøre nå?

  • Tilrettelegge for å ta imot nye medlemmer, ved å inkludere i ordinær aktivitet eller tilby ekstra lavterskelaktiviteter.
  • Bidra med informasjon om idretten. Bruk gjerne Bli med brosjyren, nå også på ukrainsk!
  • Bidra til at idretten blir en trygg inkluderingsarena, les mer her.
  • Kan idrettslag peke ut en eller flere dedikerte personer som kan ivareta flyktningenes behov i starten? Hjelp til oppfølging, melde inn i idrettslaget, hvor de finner utstyr, treningstider, oppmøtested, med mer. Meld kontaktpersonen til oss.
  • Hvis idrettslaget kan tilby hjelp med å skaffe nødvendig utstyr for deltagelse til sine nye medlemmer er det flott. Skulle det vise seg at det trengs å kjøpe nytt utstyr, så vil vi kunne gi støtte til utstyr. Det vil også bli mulighet for å søke støtte til medlemskap, lisenser, m.m. Les mer på side 7 i vedlegget.
  • Både kommuner og vi i idretten trenger tolker i ukrainsk, kjenner du noen som kan bidra, så meld ifra til oss.

 

Flyktningsituasjonene fra Ukraina er fortsatt uoversiktlig og det kommer den til å være frem mot sommeren. Idrett blir for mange kanskje ikke prioritert i første omgang, men det er likevel viktig at vi i idretten er forberedte på å ta imot nye medlemmer på kort og lang sikt. For de idrettslag som er tett opp til akuttinnkvarteringer, er det kanskje aktuelt å hjelpe med aktiviteter der de bor.

Vi ønsker også å minne om at vi skal møte alle nye medlemmer med respekt og en varm velkomst, uavhengig om det er flyktninger, etnisk norske, jenter, gutter, ung, gammel og om du er ny eller tidligere medlem. Vi tar imot alle og ønsker alle velkommen 😊

 

Kontaktperson for idretten:

Koordineringsansvarlig – Inkludering i idretten:
Elise Barsnes – elise.barsnes@fotball.no