Ball_Sirkel.jpg

Mottaksarbeid

Vestland fylke er det i dag 2 mottakssentre, et på Stord (med 2 avdelinger) og et i BergenÅ skape et godt kontaktnettverk mellom mottak og idretten i nærområdet bidrar til å skape en bedre hverdag for beboerneFor mange kan aktivitet og bevegelse være dagens høydepunktDet er mye forskjellig vi kan bidra med under finner du våre innspill og tanker rundt hva vi sammen kan gjøre.  

Målet for mottaksrettet arbeid er å bidra til at beboere i mottak skal kunne få tilgang til å delta på idrettsaktiviteter på lik linje med andre i Norge. 

Først og fremst er det er viktig at vi i idretten og idrettslag har en eller flere tydelige kontaktpunkter for mottakene, og at dette blir formidlet til aktuelle kontaktpersoner i mottakene. Enten aktivitetskoordinatorer, ungdomsansvarlige eller lederen(e) selv. 

Hva kan vi gjøre: 

 • Bidra til at aktivitetsarrangement arrangeres for eller i samarbeid med beboer på mottak. Lytt til hva beboerne ønsker og samarbeid gjerne med flere idretter. 
   
 • Støtte beboere økonomisk til idrettsdeltagelsen, transport eller utstyr. (Her støtter for eksempel Vestland idrettskrets, sammen med NFF H og NHF RV, både barn, unge og voksne i mottak). 

 • Tilrettelegge for egne aktivitetstimer kun for jenter og kvinner der det er aktuelt. 

 • Være med å bidra til gode aktiviteter i feriene. 
 • Få til familiesamlinger med idrett i fokus. 

 • Lære og bli kjent med beboerne, hvilke ressurser har de og hva de kan de hjelpe ditt idrettslag med. 

Vi tilbyr mottak en informasjonssamling med idrett i fokusfor å kunne skape forståelse for norsk idrett og hvilke tilbud som eksiterer i Norge og selvsagt nært deres mottakSlike samlinger kan være for voksne og/eller ungdommer, og samlingen kan også deles inn i mer spesifikke grupper hvis det ønskes. Vi kan også få med flere representanter fra de nærliggende idrettslagene/klubbene hvis vi ser høve for det.  

Tema og innhold i slike samlinger kan være: 

 • Idrettens verdigrunnlag 
 • Hva er idrettsaktivitet i Norge og hvilke tilbud eksisterer i vårt nærområde 
 • Hva kan du forvente av et idrettslag/klubb og hva forventer idrettslaget/klubben av deg 
 • Hvordan bli inkludert i ditt nærmiljø  
 • Hva er kontingent, treningsavgift, turneringsavgift, overgangerect. 
 • Hvor kan vi få økonomiske støtte til deltagelse 
 • Forsikring og deltakelse 
 • Hvordan delta i idretten som frivillig, hva innebærer det og hva gir det meg 
 • Dugnad – hva betyr det egentlig