Vinter_jente.jpg

Informasjonsmateriale og filmer

Her finner dere Bli Med brosjyren, våre inkluderingsfilmer og linker til annet viktig informasjonsmateriale.

I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. Bli med- brosjyren forklarer hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Brosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk. 

Ukrainsk 

Arabisk 

Farsi 

Pashto 

Somali 

Polsk 

Norsk 

Engelsk 

Tyrkisk 

Urdu 

Fransk 

Kurdisk, Badini 

Russisk 

Spansk 

Thai 

Tigrinja 

Vietnamesisk 

Video: Inkludering i idretten hos Vestland idrettskrets

Video: Inkluderingsdager i Os Turnforening

Video: Idrettens fargespill - SAMMEN (LIM prosjektet)

 

Verdiwebinar 2021
 KVA BETYR DET EIGENTLEG Å VERE UTANFOR I IDRETTEN? 

Inkludering handlar om å sikre at barn og unge med innvandrarbakgrunn og dei som veks opp i familiar med lav inntekt kan delta på idrettsaktivitetar. Vestland idrettskrets samarbeidar med Norges Fotballforbund Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest om dette arbeidet i fylket og Elise Barsnes jobbar som klubbutviklar inkludering.
 
På webinaret får du høyre om utanforskap i idretten og kva vi kan gjere med dette. Elise Barsnes får også besøk i studio av Arild Hovland fra SK Trane som kan vise til ei suksesshistorie med LIM; Lekser - Idrett - Mat. Eit samarbeid med Slettebakken skole med mål om å inkluderer alle.
 

Vinteraktivitetsdag og Aktiv Saman

 

Filmer på åtte forskjellige språk som gir en kort og enkel forklaring på hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Filmene er laget av Akershus og Oslo idrettskrets.  

Norsk 

Engelsk 

Arabisk 

Polsk 

Somalisk 

Tigrinja 

Tyrkisk 

Urdu 

 

Film om å rekruttere foreldre med innvandrerbakgrunn til dugnad. Filmen er laget av Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap.  

Film om flyktninger som blir integrert gjennom idrett 

Veiledere fra Norges Fotballforbund (NFF) handler om hvordan ditt idrettslag kan arbeide med inkludering, svar på mange klassiske spørsmål og med gode eksempler fra ulike idrettslag/klubber og enkeltpersoner. Mye av innholdet passer helt fint til andre idretter også 

Du kan les mer om veilederen til NFF her: https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/2019/veiledning-og-rapporter-om-inkludering-av-flyktninger-og-lavinntektsfamilier/ 

ALLEMED-stafetten er som en stafett. De som tar utfordringen må gjennomføre en ALLEMED-dugnad i sitt organisasjonsledd innen én måned og deretter utfordre nye organisasjonsledd etter gjennomføringen (f.eks. et særforbund, en idrettskrets, en særkrets, region, idrettsråd eller et idrettslag). 

Ønsker du å delta på ALLEMED-stafetten? Meld deg på her! 

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/allemed/  

På NIF sin Fakta side om inkludering i idretten finner du her forskningsrapporter, fagrapporter, nettsider, nyhetsartikler og foredrag. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/Fakta/