Opptak - kriterier og søknad

Opptak - kriterier og søknad

Kriterier gjelder for å kunne søke om å delta i programmet

Den som kan tas opp må fylle noen kriterier. Du som utøver må:

  • fylle minst 15 og maks 19 år i søknadsåret.
  • være medlem av et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets, og drive med en idrett innenfor et særforbund som er tilknyttet Norges idrettsforbund.
  • ha deltatt i og oppnådd gode resultater i din klasse i internasjonale konkurranser.
  • ønske å følge programmet gjennom å delta på oppsatte samlinger i løpet av skoleåret.

Krav til deg som utøver er at du vil prioritere å delta på/benytte deg av det programmet tilbyr, som:

  • samtaler med koordinator som en del av din utvikling
  • fysiske samlinger (forutsetter at det blir mulig innenfor regler som gjelder for smittevern)
  • digitale samlinger med ulike faglige tema

Krav til utøverens trener:

  • ønske om å samarbeide med koordinator til det beste for utøveren. Du må også fylle ut noe i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

9 mai 2021 - Lenke til elektronisk søknadsskjema.

Når du søker; ha klart informasjon om oppnådde resultater i NM, NC, Nordisk, EM, VM, OL/PL, WC og andre internasjonale konkurranser for de tre siste årene. I tillegg må du ha kontaktinformasjonen til din trener og den i idrettslaget som er ansvarlig innenfor din idrett.

Opptak skjer i løpet av første havldel av juni og gjelder fra og med august og følger skoleåret.


Har du spørsmål, så ta kontakt med administrasjonen ved Lisbeth Danielsen på e-post: Lisbeth.Danielsen@idrettsforbundet.no, eller mobil: 48 23 43 60.