OLT Østlandet

OLT Østlandet

Olympiatoppen Østlandet ble opprettet fra 2021 og dekker Vestfold og Telemark i tillegg til Viken fylke. De to fylkeskommunene har gitt tilskudd for drift i tre år. .

Det er opprettet en ressursgruppe hvor idrettskretsene, fylkeskommunene og de private toppidrettsskolene og universitetet er representert i tillegg til OLT.

Avdelingsleder er Jorun Horgen.

Klikk her for å gå til hjemmesiden til OLT Østlandet