Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 27 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

Siden starten i 1996 har ExtraStiftelsen delt ut 3 milliarder kroner til nesten 6000 prosjekter i regi av over 300 organisasjoner. For 2012 har ExtraStiftelsen fordelt 220 millioner kroner til 528 prosjekter. Se også www.extrastiftelsen.no

Norges idrettsforbund er søkerorganisasjon til stiftelsen.

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. 

Les mer om ExtraStiftelsen