Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utviklingsprogram

Vestfold idrettskrets har to utviklingsprogram det jobbes særskilt med:

Aktiv365 Skole-Ungdom-Idrettslag                                                           Vestfold Toppidrett

 

    

  Aktiv365 er et utviklingsprogram for utvalgte ressurselever på ungdomsskoletrinnet, hvor vi tilbyr et aktivitetslederkurs på Killingen leirskole i Sande.

   

  Last ned brosjyren om Aktiv365

  Kontaktperson er Lisbeth Danielsen. tlf.: 48 23 43 60

  Hovedmål

  Barn og ungdom i grunnskolen skal oppleve minst 1 time daglig fysisk aktivitet med god kvalitet.

  Utvikle utvalgte ressurselever på ungdomsskolene i Vestfold til aktivitetsledere.

   

  Samarbeidspartnere

  Idrettskretsene i Buskerud, Telemark og Vestfold samarbeider nært om konseptet.

   

  Konseptet

  10 ressurselever på ungdomsskolen skoleres som aktivitetsleder i starten av 9. trinnet. Aktivitetslederkurset er i Skien Fritidspark. Det er med overnatting.

  Ressurselevene benyttes av skolen under koordinering av en lærerressurs for å lede og arganisere fysisk aktivitet for skolens elever.

  Underveis i skoleåret gis ressurselevene mer påfyll gjennom særidrettskurs på egen skole. Dette er et 3-4-timerskurs i løpet av skoledagen når det passer for skole og instruktør.

  Følgende skoler er per dags dato med i Aktiv365:

  Holtan ungdomsskole, Horten
  Stokke ungdomsskole, Sandefjord
  Kvelde skole, Larvik
  Lardal skole, Lardal

  Vi har plass til flere skoler og tar gjerne med disse

   

  Diverse skjema

  Skjema for samtykke til fotgrafering/filming i kurssammenheng 

   

  Vestfold Toppidrett er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Vestfold idrettskrets, og har bestått siden 2003.

  Vestfold Toppidrett har som hovedmål å utvikle de beste, unge idrettsutøverne i Vestfold til å nå toppen. Målgruppa er utøvere i alderen 15–20 år (+/-). Ved å bidra med kompetanse og midler er vi en viktig aktør og aktiv pådriver i en rekke av idrettsmiljøene i fylket.

  Kontaktperson er Bjørn Lauritzen, tlf.: 90 73 76 26