Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsråd

Idrettsrådet er idrettslagenes sentralorgan i kommunen og er også bindeleddet mellom lagene og kommunen.   Nyttige dokumenter for idrettsråd:

 

 

 
"Når en pluss en blir mer enn to".NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene. Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen.

 

 

Idrettsrådet - informasjonsveileder
Vi har gitt ut en informasjonsveileder for idrettsråd.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Tilskuddsordning fra Kultur- og kirkedepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tildeling skjer i regi av idrettsrådene i hver kommune.

Idrettsrådsutvalget
Politisk utvalg med hovedoppgave å rådgi Idrettsstyret i spørsmål som omhandler idrettsrådspolitiske saker.

 

Her finner du informasjon om idrettsrådene i Vestfold og idrettslagene som tilhører innunder