Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsråd og kommunesammenslåing

Flere kommuner i Vestfold skal slås sammen. For Andebu, Sandefjord og Stokke har dette allerede skjedd. De respektive idrettsråd slås da også sammen.

 

Bakgrunn og mål

Det er altså bestemt at når offentlige forvaltningsledd slås sammen skal idrettens tilsvarende organisasjonsledd gjøre det samme. (OBS: Ingen nedleggelse først, kun sammenslåing.)

Et hovedmål for idretten er da: Ta med de beste ordningene fra de tidligere kommunene! Skap rammebetingelser for idretten i den nye kommunen slik at de samlet blir bedre!

Tilsvarende gjelder for idrettskretser når fylkeskommuner slås sammen.

 

Samarbeid om bedre ordninger

Sammenslåingsprosessene i kommunene og idrettsrådene gir en mulighet til å få fram nye tanker og løsninger. Sammen kan det skapes en enda mer optimalisert hverdag for idretten. Gå åpent og proaktivt inn i forarbeidet med mer enn det som minimum kreves av formaliteter. Ta med alle konstruktive ressurser for å få til en nyttig prosess, på tvers av alle involverte instanser.

 

Sentrale oppgaver i prosessen:

 • Lag en enkel sjekkliste, som oppdateres fortløpende, over hva idrettsrådet tenker er viktig. Se forslag nedenfor. (*)
 • Ta med forholdet til egen kommune, egne idrettslag, andre idrettsråd og den framtidige situasjonen.
 • Organiser informasjonen slik at den til enhver tid er tilgjengelig for hele styret, senere også for alle involverte parter.
 • Lag en enkel oversikt over hvem dere tenker det er nyttig å samhandle med i prosessen.
 • Involver idrettslagene og få nyttige innspill i tide.
 • Skap en trygg møteplass for idrettsrådene. Ta hensyn til de enkeltes prioriteringer. Kommuniser åpent, tydelig og konstruktivt for best mulig resultat.
 • Sett milepæler for når de forskjellige formaliteter må være på plass.
 • Legg en plan for framdriften og inviter involverte parter på aktuelle tidspunkt. Forbered dem i god tid!
 • Inviter idrettskretsen fra start og avtal videre samarbeid.

 

(*) Forslag til sjekkliste:

 • Avtale(r) med kommunen
 • Tilskuddsordninger i kommunen
 • Samarbeidsklima - både med kommunen og idrettslagene
 • Relasjonsbygging mellom idrettsrådene
 • Spesielle idrettssaker for råd/lag
 • Samarbeidsforhold til andre organisasjoner
 • Sponsorer? Leverandører?
 • Årshjul og innarbeidede rutiner mm
 • Eventuelle arrangementer
 • Idéer med tanke på den nye situasjonen - tenk "utenfor boksen"
 • Ev. overgangsordninger inkl. styresammensetning
 • Valgkomitéene - samarbeid før sammenslåing
 • Med mer...

 

Sammenslåingen av idrettsrådene i Andebu, Sandefjord og Stokke ga både muligheter og utfordringer.

Leder i nye Sandefjord IR avslutter sitt "Notat om IR i SAS" slik:

 • Velge et utvalg som jobber med det nye IR.
 • Velge en leder for prosessen.
 • Pass opp for «storebror/lillebror»-syndromet.
 • Hvert IR har sin egen kultur og måte å jobbe på.
 • Det blir mye følelser etterhvert.
 • Klubbene får IKKE nye klubbnr. KUN det nye IR får nytt nummer.
 • Org.nr. i Brønnøysund tilknyttes den nye kommunen automatisk.

 Viktigst av alt er at man holder tett dialog mellom de involverte idrettsrådene.

(Merk kursiverte RETTELSER i forhold til originalteksten: Altså kun IR får nytt nummer!)

 

Her kan du se noen dokumenter fra prosessen, som bakgrunn for andre prosesser:

Notat om IR i SAS.docx

Rapportskjema anlegg.doc

Medlemstall SAS.xlsx

anlegg i SAS pr feb 2016.xls

14-12-19-forhandlingsutvalgets-utredning--signert-versjon.pdf

 

Har du spørsmål; kontakt Lars Martin Monsen på 91383444 eller larsmartin.monsen@idrettsforbundet.no