Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regnskap og Revisjon

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF.

Alle små organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige etter disse bestemmelsene. Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som har ei årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner, jfr. NIFs lov § 2-17.

Øvrige organisasjonsledd defineres som store og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

Les mer om regnskaps- og revisjonsbestemmelser her