Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

I arbeidet med å strukturere klubben er de tillitsvalgtes motivasjon og engasjement viktig for å lykkes.   Vestfold idrettskrets kan tilby flere ulike prosesser hvor vi stiller med veileder som bidrar til god planlegging av klubbarbeidet som nettopp fører til motivasjon og engasjement. Dette er GRATIS! Klubbesøk (30 minutter av et styremøte) Vi avtaler at en person fra Vestfold idrettskrets kommer til et styremøte og presenterer de ulike tilbud klubben kan benytte seg av. Målet er å få satt dato for et startmøte.

Startmøte (ca.4 timer)

Dere får besøk av en skolert klubbveileder som kjører prosess i klubben deres:

  • Status. Hva er nåsituasjon i klubben?
  • Definere klubbens innsatsområder
  • Lage en fremdriftsplan/tiltaksplan med utgangspunkt i klubbens mål (og visjon)
  • Synliggjøre hvilke andre muligheter klubben kan benyttes seg av i kompetansutviklingen av organisasjonen og de tillitsvalgte.

Oppfølgingsmøte (3 timer)

Etter startmøte får dere tilbud om et oppfølgingsmøte:

  • Evaluering av gjennomførte tiltak
  • Definere nye behov og ønsker i klubben
  • Revitalisere/utarbeide nye fremdriftsplaner

Videre utviklingsprogram

Dersom klubben ønsker å fordype seg i ett eller flere områder beskrevet i organisasjonshjulet ( se over) er det mulig å velge en eller flere moduler fra "vifta". Dette defineres i start- og/eller oppfølgingsmøte.

Første steg er å fordype seg i ulike temaer som skaper framtidas klubb. Innholdet er beskrevet her.

Videre er det mulig å velge frittstående organisasjonskurs hvor målsettingen er å skape framtidas idrettsledere. Innholdet er beskrevet her. 

Ingen grunn til ikke å forsøke dette!

Ta kontakt med:

Lisbeth Danielsen telefon: 48 23 43 60