Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsmerket

Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på. Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem.

Idrettsmerket ble innstiftet den 29. mai 1915 på et fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. På det tidspunktet fikk kun menn lov til å delta. Kvinnene ble med i 1934. Kravene til idrettsmerket er revidert flere ganger, og etterhvert er også øvelsesutvalget utvidet. De siste årene har ca 20 000 mennesker tatt idrettsmerket hvert år.

Mer informasjon om idrettsmerket

IM-prøver for 2018:

De etablerte rutinene fra 2017 gjelder slik at registreringer og kontroll blir foretatt.

Når alt er på plass bestemmes arrangementsdato og troféene kan bestilles. Vi ser fram til årets markering for utholdene merketakere:

I år er Vestfold idrettskrets 100 år og vi legger opp til en flott markering kombinert med Vestfold Idrettsgalla 2. november 2019. Der vil vi også gjør ekstra stas på trofétakerne for 2018 med utdeling til de som velger å ta imot sitt trofé!

Følg med her framover for mer om årets arrangement!

 

 

Rutiner og system i Vestfold f.o.m. januar 2017:

1. Registrering av merketakere:

Hver arrangør av merkeprøvene fører liste som vanlig. Når året er omme registrerer arrangør alle på listen i det eksisterende systemet på nettsiden: www.idrettsmerket.no innen fristen 31. januar.

Etter hver merketaker man har registrert får man nå umiddelbart bekreftelse på dette. 

OBS: Dersom merkeprøve for et tidligere år ikke ble registrert, får hver person allikevel rett antall ganger ved at man for årets registrering jo registrerer personens totale antall ganger. Om dette også innebærer et glemt trofé kan dette bestilles når som helst i etterkant.

2. Beskjed til Vestfold idrettskrets:

Når alle er registrert, send IKKE en kopi av listene, men kun en enkel beskjed på e-post til vestfold@idrettsforbundet.no:

Utført Idrettsmerkeregistrering for XX arrangør for året 20YY

Da vet vi hvem som har arrangert merkeprøver det aktuelle året og kontroll blir enklere.

Tilleggsopplysninger eller spørsmål kan selvfølgelig også skrives i samme e-post.

 

3. Bestillingsrutiner for troféer:

Når NIF har ferdigstilt årets lister blir de tilgjengelige for idrettskretsene.

Vestfold IK sorterer da listene og sender til hver arrangør for kontroll.

Arrangør korrigerer til VIK snarlig om feil oppdages slik at VIK kan rydde opp.

VIK sjekker også listene for hvem som kan ta ut troféer og tilskriver disse som tidligere:

 

Ønskes troféet, og vil man ev. delta på årets utdelingsarrangement?

Faktura vedlegges for ev. betaling til VIK, med relativt kort frist.

 

OBS: Dersom arrangør vil betale for troféene (slik som Ramnes IF), må arrangør selv gi beskjed til sine trofémottakere om at faktura umiddelbart gis videre til arrangøren:

Vestfold IK kan ikke holde styr på hvem som skal ha personlig faktura eller sendt arrangør J

 

4. Arrangement for utdeling:

VIK bestiller i h.h.t. ønskene og innbydelse sendes arrangører og interesserte trofétakere.

 

Sandefjord 4. Januar 2017

Lars Martin Monsen

Fagkonsulent

 

Telefon: 33 01 42 20