Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettslag

Her finner du mye av det du trenger å vite om du ønsker å starte, eller allerede er med i et idrettslag. 

Arbeidet i idrettslag skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Idrettslagets grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I Vestfold idrettkrets har vi 420 idrettslag med medlemsskap i idrettsforbundet. Av disse er 69 fleridrettslag (idrettslaget aktiviserer medlemmene i 2 eller flere idretter), 231 særidrettsklubber og 120 bedriftsidrettslag.

  Hvordan starte et idrettslag eller opprette ei ny gruppe?

  Her finner du viktig info og dokumenter om det å starte et nytt idrettslag.

  Lov for idrettslag

  Søknad om ny gruppe

  Ta gjerne kontakt med idrettskretsen hvis det er noe du lurer på, vi hjelper gjerne til. Hvis dere ønsker kommer vi på stiftelsesmøte og etter at klubben er formelt tatt opp i NIF vil vi ta kontakt for å avtale et møte med det nye styret.

  Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite` (NIF).

  Idrettslaget er medlem av det/de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

  Idrettslagets grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

  Det anbefales at idrettslaget legger noe arbeid i å lage en organisasjonsplan. Følgende mal på organisasjonsplan kan brukes som et utgangspunkt.

  Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

  En søker kan ikke bli tatt opp som medlem i et idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

  For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned.

   
  Ta gjerne kontakt med idrettskretsen hvis det er noe du lurer på; vi hjelper gjerne til. Hvis dere ønsker, kommer vi på stiftelsesmøtet. Etter at klubben er formelt tatt opp i NIF vil vi ta kontakt for å avtale et møte med det nye styret. 

   

  Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`(NIF) må følge NIFs lover og bestemmelser.

  I følge NIFs lov skal idrettslagene ha;

  * vedtekter i tråd med basislovnorm for idrettslag

  * et valgt styre

  * revidert regnskap som følger kalenderåret

  * avholdt årsmøte innen utgangen av mars

  * rapportert medlemstall ved den årlige samordnede rapportering

  Det er viktig at idrettslagene har oppdatert kontaktinformasjon i SportsAdmin, som er idrettsorganisasjonenes database.

  Klubbguiden på Norges idrettsforbunds sider gir deg god info om følgende:

  Anlegg 
  Barneidrettsforsikring 
  Enklere idrettslag 2016 
  Fratakelse av medlemsskap i idrettslag 
  Idrettslagsallianser - en veileder 
  Klubbhåndboka - klubbdrift 
  Klubbutvikling 
  Lover og lovnorm 
  Momskompensasjon 
  Politiattest 
  Registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 
  Stiftelse og opptak av idrettslag 
  Støtte- og tilskuddsordninger 
  Tips om kampfiksing 
  Økonomi 
  Årsmøte

  Hvordan gjennomføre årsmøte i idrettslag? Årsmøte skal gjennomføres hvert år, i løpet av første halvdel av året i hht regnskap- og revisjonsbestemmelsene.

  Invitasjon til årsmøte skal gjøres kjent for alle medlemmene av idrettslaget. 
  Medlemmer over 15 år og som har vært medlem i over 1 måned har stemmerett og er valgbar.

  Huskeliste for årsmøter:

  • Informer valgkomiteen i god tid før årsmøtet slik at de kan starte arbeidet sitt.
  • Innkalling sendes ut / legges på klubbens nettside / annonseres 1 måned i forveien.
  • Forslag på saker sendes til styret 2 uker før årsmøtet.
  • Saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet.

  Sjekkliste årsmøte og forberedelse valg i pdf

  Veileder for klubbens valgkomitéarbeid i pdf 

  Veileder for klubbens valgkomitéarbeid i word

  Brev fra styret til valgkomiteen leder 

  Brev fra styret til valgkomiteen leder - MAL i word

  Mer informasjon og maler